Knowledge Base Help Center
Categories
< All Topics
Print

Jazyková a typografická pravidla

Zarovnání textu

 • Do bloku – všechny sloupce s šířkou na obrazovce větší než 33 % šířky webdesignu.
 • Vlevo – ostatní sloupce

Výčty/seznamy

 • Nadpis výčtu – s dvojtečkou, nebo bez.
 • V odrážkách pak celé (delší, nad 5 slov) věty psát s velkým počátečním písmenem a ukončit tečkou.
 • Nevětné členy (nebo krátké věty s méně než 5 slovy) psát s malým počátečním písmenem a zakončit čárkou (text v poslední odrážce ukončen tečkou).

Váš/váš

 • Na webu psát vždy s malým písmenem „v“.
 • Ve specifické komunikaci s důrazem na vyjádření úcty (v personalizovaných e-mailech a dopisech) pak psát s velký písmenem „V“.

Váš/svůj

 • V nadpisech a podnadpisech používat marketingové „váš/vaše“ pro zdůraznění nabídky.
 • V ostatních textech pak používat zvratné zájmeno „svůj/svoje“.

Nedělitelný spojovník

 • Zabrání zalamování řádku: &#x2011; (hex) nebo &#8209; (decimal)

České vs. cizí výrazy

 • Vytvořit speciální seznam slov pro jednotlivé služby/obory.
Previous Klíčová slova značka
Table of Contents