Knowledge Base Help Center
Categories
< All Topics
Print

Klíčová slova produktová komunikace

A jdeme na analýzu KW stránky https://www.businesstouch.cz/marketing/produktova-komunikace/. Tentokrát jsem se zapotil, abych vystihnul snad všechna KW, co by stránka a popřípadě matice mohly poskytnout 🙂 Je tedy i docela dost slov, které nakonec nezaznamenaly žádnou, nebo téměř žádnou hledanost. Určitě je také zahrnu, abyste měli lepší přehled, na která slova se příliš nezaměřovat. U každého slova budu rovnou uvádět průměrnou cenu za proklik. Hledanost je vztažena vždy za jeden měsíc pro ČR.

TOP KW – opět 3 klíčová slova, která mají výrazně vyšší hledanost, než ta zbylá. Hledanost nad 200. Důležité zařadit.
Komunikační strategie – vychází z komunikační matice – 15 Kč
Analýza trhu – Tam je to jasné, jedná se o první bod ze 3, které máme u ukázky finálního řešení – 35 Kč
Marketingový plán – tohle je obecnější slovo, ale současně má téměř trojnásobně vyšší hledanost, než ostatní. Na podporu SEO určitě zařadit můžeme, ale pro placenou podporu bych nezařazoval pro obecnost – 14 Kč

Vysoké – slova mezi hledaností 200 a 100. Opět, chceme mít zařazeno v textu.
Segamentace zákazníků – přesně co děláme, 100% zařadit – 18 Kč
Marketingová komunikace – opět obecnější, platí to samé jako u marketingového plánu – SEO ano, PPC ne – 16 Kč
Komunikační plán – se rovná komunikační matici, zařadit – 18 Kč
Integrovaná marketingová komunikace – obecnější, součastí je i komunikace produktu, naložil bych s tím stejně, jako s marketingovou komunikací a marketingovým plánem – SEO ano, PPC ne – 17 Kč

Středně vyhledávané – hledanost mezi 40 a 100. Tato slova bych zařazoval vícekrát. Jedná především o slova, která mají ještě relativně slušnou hledanost a již úzce souvisejí s tématem.
Komunikační matice – 20 Kč
Propagace produktu – 40 Kč
Produktový marketing – 5 Kč
Prezentace produktu – 14 Kč
Tvorba person – 12 Kč

Nízké – hledanost mezi 20 a 40. Slova a slovní spojení, které by se v textu měly objevit maximálně jednou. Většina je relevantní, ale hledanost je už nižší.
Prodejní argumenty / prodejní argumentace – 15 Kč
Jak prodat produkt – 25 Kč
Jak propagovat produkt – 25 Kč
Marketingový plán firmy – 11 Kč
Strategie marketingové komunikace – 14 Kč
Obchodní komunikace – 16 Kč

Velmi nízké – hledanost mezi 10 a 20. Když se v textu neobjeví, nic se nestane, některé jsou ale celkem snadno použitelné.
Produktová analýza – 17 Kč
Charakteristika cílové skupiny – 14 Kč
Marketingový plán produktu – 12 Kč
Úspěšný prodej – 15 Kč
Potřeby zákazníka – 10 Kč

S téměř žádnou hledaností – hledanost do 10. Příliš malá hledanost, s těmito slovy bych neztrácel čas. Když se objeví v textu, nejsou zbytečná, ale ani důležitá. Mají tak malou hledanost, že se u nich nezobrazují prognózy ceny prokliku.
produktová prezentace
prezentace produktů
analýza potřeb zákazníků
jak prodat službuprezentace služby
propagace služeb/by
představení produktu
představení služby
argumentace při prodeji
znaky výhody produktu
tvorba obchodního sdělení
argumentace při prodeji

Slova nezaznamenatelná nástroji – slova s žádnou, nebo tak malou hledaností, že je nástroje ani „nevidí“. Zbytečná slova… a že jich tentokrát je.
produktová komunikacevzbuzení zájmu o produkt/ytvorba zájmu o produkt/yjak zaujmout produktemhodnota produktupřínos produktutvorba marketingové komunikaceobsah produktové komunikacejak komunikovat službujak komunikovat produktobsah marketingové komunikaceargumentační struktura prodejeanalýza produktové komunikacerozbor potřeb zákazníkaprodejní marketingrozbor chování trhumarketingová syntézapříprava produktové komunikacepříprava marketingové komunikacekomunikace produktumarketingový základ značkytvorba cílové skupinyidentifikace cílové skupinyzjištění cílové skupinyplán komunikace produktuefektivní cílenítvroba profilu cílové skupinyprofil cílové skupinymodel cílové skupinykdo je má cílová skupinaurčení cílové skupinypříprava marketingových materiálůzákaznická segmentacevýhody produktutvorba cílenízákaznické potřebyurčení výhod produktu

Tento dlouhý výčet na konci je za mě skutečně neméně zajímavý, protože ukazuje cestu, kterou lidé nevyhledávají, tedy tudy bych se nedával a nestavěl na těchto KW zastupující určitá témata. Třeba nám z analýzy vyplynulo, že se lidé daleko více zajímají o propagaci produktu, než propagaci služby. Tu v podstatě nikdo nehledá.

Table of Contents