Posuneme vaši firmu vpřed nebo vám ji pomůžeme postavit zpátky na nohy

Poradíme vám, jak vybudovat kompetentní a motivovaný pracovní tým, ve kterém panuje zdravá atmosféra, a podpoříme vás na cestě k dalšímu rozvoji vašeho podnikání.

Proč budete chtít pracovat právě s námi?

Konzultace s osobním přístupem

Jsme konzultanti s bohatými manažerskými a obchodními zkušenostmi. Připravíme  funkční řešení vždy přesně na míru vaší konkrétní situaci. Spolupráce s námi je založena na vzájemné důvěře a partnerství.

Široká řada analytických nástrojů

V rámci konzultací využíváme výjimečnou kombinaci námi vyvinutých vlastních i těch nejlepších existujících nástrojů a metod na trhu. Používáme své testovací techniky a dokážeme podrobně analyzovat vaše obchodní data. 

Uceleny - v5barevny

Ucelený pohled na vaši firmu z různých perspektiv

Pevnou součástí našeho týmu jsou odborníci na všechny klíčové oblasti firemního řízení. Váš konzultant má vždy k ruce zkušené experty na finanční a obchodní management, marketing, personalistiku i psychologii.

Poradcem a průvodcem manažerů na jejich cestě k úspěšně firmě je Petr Joukl, zkušený manažerský konzultant, kouč a rozvojový expert.
Petr Joukl
Byznys kouč

MANAŽERSKÉ KONZULTACE

Pro manažery a majitele malých a středních firem

Jako vrcholový manažer nesete odpovědnost za fungování firmy i jejích zaměstnanců.

Právě sehraný, kompetentní a akceschopný tým s jasně definovanými rolemi a odpovědnostmi je pro hladký chod podnikání a jeho kontinuální rozvoj zásadní. Klíčoví vedoucí pracovníci předurčují to, zda budou i ostatní zaměstnanci spokojení a motivovaní k týmové spolupráci a vysokému výkonu. 

Co když to ale na vašem pracovišti skřípe? Cítíte, že týmová atmosféra není zdravá, nebo máte pochybnosti o některých zaměstnancích? Každá situace v životě firmy má svá řešení a my vám je prostřednictvím manažerských konzultací doručíme.

Pokud váš pracovní kolektiv i podnikání šlape jako hodinky a vaší vizí je další firemní růst, například v podobě otevření nových poboček, budeme vaším cenným společníkem a poradcem na cestě k dosažení kýžených obchodních cílů.

Vytvoříme vám sehraný tým, který táhne za jeden provaz

Když chcete mít správné lidi na správném místě

LIDI NA SPRAVNÉM MÍSTĚ - V3

Podle konkrétních potřeb a situace ve vaší firmě analyzujeme pracovní role v týmu a organizační strukturu, ověříme kompetence a potenciál stávajících pracovníků. Připravíme jejich osobní profily a doporučíme individuální plány jejich dalšího rozvoje. Vytvoříme systém kontroly plnění plánů, jejich hodnocení a naučíme vás poskytovat okamžitou zpětnou vazbu. Umíme dodat řešení pro širokou škálu situací:

 • Nejste si jistí, zda máte v týmu ty správné zaměstnance.
 • Nefunguje vám spolupráce s klíčovými lidmi a nevíte, jestli se vám vyplatí do nich dále investovat.
 • Máte pocit, že se nemáte o koho opřít, lidé jsou nesamostatní a nelze na ně delegovat odpovědnost za důležité úkoly.
 • Cítíte, že nemůžete nikomu plně důvěřovat.

Když potřebujete zlepšit atmosféru na pracovišti

Prostřednictvím vlastních osvědčených metod analyzujeme vaši firemní kulturu a ve spolupráci s vámi formulujeme silné stránky, hodnoty a zásadní principy vaší společnosti. Pomůžeme vám vytvořit plán, jak promítnout firemní hodnoty do každodenní praxe. Definujeme silné stránky vašeho týmu a nastavíme pravidla jeho fungování. Manažerské konzultace vám poskytnou východisko z mnoha typických situací:

 • Ve vašem týmu nebo celé firmě nepanuje zdravá atmosféra.
 • Nejste spokojeni s tím, jak funguje váš tým a komunikace v něm.
 • Máte pocit, že nejste všichni na jedné lodi.
 • Pracovníci nejsou dostatečně motivovaní, nechtějí na sobě pracovat a rozvíjet se.
ZLEPSIT ATMOSFERU - V8

Pomůžeme vám posunout vaši firmu vpřed

Řídíte úspěšnou firmu a chcete ji dále strategicky rozvíjet? Poskytneme vám podporu a partnerství v přípravě i realizaci vašeho plánu firemního růstu.

S námi budete snadněji čelit manažerským výzvám, které zavádění a řízení změn ve firmě doprovázejí. Provedeme vás celým procesem od formulace firemních cílů a definice jednotlivých postupových kroků přes sestavení akčního plánu, realizačního týmu až po vytvoření standardů pro řízení jeho výkonu a efektivního vedení.  

REFERENCE KLIENTŮ

„V počátcích spolupráce jsme si ujasnili, že další rozvoj naší firmy je podmíněn rozšířením a vybudováním týmu. Business Touch nám pomohl s náborem a výběrem nových lidí. Jelikož byly důsledkem nárůstu počtu zaměstnanců nutné organizační a procesní změny, popsali jsme detailně pracovní role a postupy. Narazili jsme však na neochotu lidí respektovat stanovená pravidla. Z analýzy Business Touch vyšlo najevo, že problémem byla naše firemní kultura a angažovanost lidí. Nechápali, proč je třeba dělat určitě věci, necítili odpovědnost za výsledky a nechtěli spolupracovat. Díky vícestupňové zpětné vazbě dostal také každý zprávu o tom, jak ostatní v týmu oceňují jeho přístup a ochotu pomáhat. Od těchto zjištění jsme se odrazili a pustili se do společného, úspěšně se rozvíjejícího projektu.“
Robert Šatník
majitel Genovo
„Když jsme v rámci vytváření holdingové struktury potřebovali sehnat opravdu zkušeného finančního ředitele, obrátili jsme se s důvěrou na kolegy z Business Touch.

Naši firmu znali již z dřívější spolupráce a pomohli nám s celým procesem od definování pracovního profilu přes nábor až po výběr nejlepšího kandidáta prostřednictvím assessment centra.
Díky jejich opravdu bohatým zkušenostem, znalosti trhu, široké síti kontaktů a pochopení našich potřeb jsme našli člověka, který se skvěle osvědčil a je součástí našeho týmu téměř dva roky.“
Jiří Denner
majitel MICO, SPOL. S R.O.
Díky spolupráci s Business Touch se mi daří lépe pracovat s lidmi a řídit je.“
Zdeněk Michelfeit
majitel MITOP HB, s.r.o.
„V počátcích spolupráce jsme si ujasnili, že další rozvoj naší firmy je podmíněn rozšířením a vybudováním týmu. Business Touch nám pomohl s náborem a výběrem nových lidí. Jelikož byly důsledkem nárůstu počtu zaměstnanců nutné organizační a procesní změny, popsali jsme detailně pracovní role a postupy. Narazili jsme však na neochotu lidí respektovat stanovená pravidla. Z analýzy Business Touch vyšlo najevo, že problémem byla naše firemní kultura a angažovanost lidí. Nechápali, proč je třeba dělat určitě věci, necítili odpovědnost za výsledky a nechtěli spolupracovat. Díky vícestupňové zpětné vazbě dostal také každý zprávu o tom, jak ostatní v týmu oceňují jeho přístup a ochotu pomáhat. Od těchto zjištění jsme se odrazili a pustili se do společného, úspěšně se rozvíjejícího projektu.“
Zdeněk Hradecký
majitel RF SPIN, s.r.o.​

Často kladené dotazy

Konzultace lze realizovat prostřednictvím osobních setkání (pokud to situace dovolí) nebo online za využití vámi preferované komunikační platformy (Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a další).

První konzultace s naším poradcem probíhá výhradně se zadavatelem (objednatelem služby). Další jednání se pak mohou uskutečnit s jiným firemním pracovníkem, nebo se zapojením více účastníků (skupinová konzultace).

 • Jednorázová konzultace s hodinovou sazbou
 • Předplacený objem konzultací na určitou dobu
 • Dlouhodobý konzultační projekt

Ceny za konzultace se odvíjí od typu nebo rozsahu domluvené spolupráce a začínají na částce 2 000 Kč/hod.

Zavolejte nám na +420 725 279 669 nebo napište prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kterým firmám náše konzultace již pomohly

Pustíme se společně do toho?

Petr Joukl
Manažerský konzultant, kouč a rozvojový stratég

Bohaté manažerské zkušenosti získal Petr během své bezmála dvacetileté praxe na rozličných byznysových pozicích – od obchodníka až po obchodního ředitele a místopředsedu představenstva největšího zprostředkovatele finančních produktů na českém trhu. Mnoho let se intenzivně věnoval budování a podpoře interních i externích obchodních sítí, zejména v oblasti vzdělávání, nastavování firemních procesů nebo řízení a strategického rozhodování. Dokáže hodnotit situace v širokých souvislostech a přicházet vždy s proveditelnými řešeními, která posunou firmu vpřed.

Napište nám nebo

Volejte na: +420 725 279 669

Naše články k tématům

ŘÍDIT HNED A NEČEKAT NA VÝSLEDKY

To, co teď čtete, se týká nás všech. Všech, kteří si přejeme něco změnit. Smyslem následujícího textu je vyjádřit určitý pohled na možnost překonání zásadního problému změny ve firmě. Ukázat jeden z možných postupů realizace. Nejvíce našich zákazníků za námi přichází...

Číst článek »

KDYŽ ŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM ÚKOLŮ NESTAČÍ (1. díl)

Samozřejmě existují firmy, ve kterých technika řízení pomocí úkolů funguje. Vyžaduje však aktivní přístup ze strany vedení a je závislá na výběru vhodných spolupracovníků. Často však manažeři narážejí na limity této metody a neuspějí. Třeba protože lidé nemají podmínky pro plnění zadaných...

Číst článek »

NA ČEM JE ZALOŽENO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ (2. díl)

Když budete mít štěstí, dosáhnete se svojí firmou úspěchu i bez systematického vedení. Pokud ale nechcete spoléhat jen na náhodu a chcete vědět, kam a jak vaše firma směřuje, neobejdete se bez strategického řízení. To vám mimo jiné umožní přenést odpovědnost na další...

Číst článek »

JAK ZKROTIT BOUŘI V TÝMU (3. díl)

Většina účastníků našich workshopů přiznává, že se jejich týmy nacházejí na rozhraní fází bouření a normování. Pro každého manažera to je náročné období, které vyžaduje jeho plné nasazení. Zároveň je poměrně neefektivní, protože se příliš mnoho energie pracovníků upíná směrem k problémům...

Číst článek »

BEZ FIREMNÍCH HODNOT SE NIKAM NEPOSUNETE (5. díl)

Práce se na vás hrne a obchodních příležitostí je dost. Mohli byste toho zvládnout více, třeba i růst. Nemáte ale dostatek lidí a nové se vám nedaří získat. Na vaše výzvy ani inzeráty není dostatečná odezva. Vaše nejlepší pracovníky oslovuje konkurence a vy víte,...

Číst článek »