MANAŽERSKÉ KONZULTACE

"Headline"

S čím vším pomůžeme.

 

Co pro ně uděláme, jak ze služby budou těžit, klíčové benefity – konkrétní nahození řešení a co to přináší

Mkt-Benefity

Odborné znalosti a řešení situací

Většinou vycházíme z klientských dat o zákaznících, případně můžeme zpracovat vlastní průzkum. Cílem je nechápat zákazníky jako

Praktické tipy z firem stejného zaměření

Nasajeme dosavadní informace o produktu a vytvoříme modelové potřeby jednotlivých zákaznických segmentů – skupin. Pro lepší pochopení 

Přímé propojení teorie s vaší praxí

Pečlivě projdeme vlastnosti produktu a převedeme je na výhody pro definované segmenty zákazníků. Zkrátka vyjasníme to, proč jsou 

Poradce na telefonu???

Podíváme se na vztah potřeby zákazníka a výhody produktu, z čehož přirozeně vznikne čistá osa obchodního sdělení. Takže máte nyní sepsáno

VYDEJTE SE NA CESTU S JASNOU VIZÍ A STRATEGIÍ

Pouze správně zvolená taktika vyplývající ze srozumitelné firemní strategie dovede vaši firmu do vytyčeného cíle. Všichni zaměstnanci musí vědět, kam firma směřuje, jak toho chce dosáhnout a co pro to musí každý z nich udělat. Účelem konzultací je zejména:

S dobře zpracovanou strategií nebudete váhat, kterým směrem se v podnikání vydat. Snadněji poznáte, zda je konkrétní nápad dobrý a vhodný k realizaci. Zaměstnanci pochopí, co je pro firmu důležité a budou schopni sami určovat priority při své práci.

Systém vedení a řízení lidí formou přirozené motivace a stimulace výrazně uvolní ruce každému manažerovi. Jednotliví zaměstnanci totiž mají svoji zodpovědnost za konkrétní oblasti, jsou samostatní a neobracejí se s každým svým úkolem či problémem na nadřízeného.

PŘEDEJTE ODPOVĚDNOST A UVOLNĚTE SI RUCE

Přirozeně motivovaní zaměstnanci znající své role a odpovědnosti jsou klíčem k perfektně fungující firmě. Efektivní způsob vedení a řízení eliminuje potřebu neustálé přítomnosti manažera na pracovišti. Přenáší totiž odpovědnost za rozhodování na jednotlivce a účinně je stimuluje k většímu výkonu. Konzultace vedou především k:

PODPORUJTE PŘIROZENOU MOTIVACI ZAMĚSTNANCŮ

Buďte vždy krok dopředu a neztraťte nastavené tempo a směr. Sledujte systematicky výsledky svých zaměstnanců a nastavte plán jejich profesního rozvoje i spravedlivého a motivujícího systému hodnocení. Výsledkem konzultací tak může být:

Pravidelné hodnotící pohovory vám umožní maximálně využít potenciál lidí ve firmě. Vhodně nastavený odměňovací model členy týmu pozitivně motivuje a vytváří zdravé soutěžní prostředí. Zaměstnanci mají zájem se neustále rozvíjet a možnost průběžného vzdělávání vnímají jako přidanou hodnotu.

STAŇTE SE DOBRÝM LÍDREM A ZÍSKEJTE RESPEKT

Respektu podřízených může dosáhnout jen takový manažer, který svému týmu rozumí a umí jej správně vést. Chápe dobře svoji roli, umí delegovat odpovědnost a svůj styl řízení a vedení vhodně přizpůsobuje aktuálním potřebám týmu. Během konzultací vás naučíme:

NENECHTE SE ZASKOČIT KONFLIKTY V TÝMU

Nedorozuměním v komunikaci uvnitř firmy a případným konfliktům mezi zaměstnanci na všech úrovních lze předcházet. Nastavením aktivní interní komunikace i pravidelným mapováním firemní atmosféry zachytíte případné nedostatky dříve, než vyústí v nežádoucí situaci. Konzultace povedou například k:

Kdo a kdy může z konzultací těžit

Všichni vrcholoví manažery a majitelé firem, kteří….(potřebují: ulehčit při každodenních činnostech, rádce, někoho k ruce, někoho, kdo je nasměruje, pomůže dělat rozhodnutí…)

Kdy, v jakých situacích konzultace pomáhají, jaké situace umí řešit…

 

výzva 2

V jakých konkrétních oblastech/situacích umíme pomoct

Vybudování fungujícího týmu???

abc

problémy v týmu

Vytvoření lepší firemní atmosféry???

abc

správní lidi na správném místě

atmosféra ve firmě

Příprava a realizace růstu firmy???

abc

Jak / s kým spolupráce probíhá...

Jakou formou, jak často to v praxi funguje… 

 

Proč naše konzultace přinášejí výsledky/co na spolupráci s námi naši klieti oceňují nejvíce/klíčové benefity

Tým - Petr, nebo celý tým? (pokrytí všech oblastí)

Jak poznáte, že děláme svou práci dobře?

Kterým firmám již naše konzultace pomohly (k čemu?)

Více o přínosech v jednotlivých oblastech/tématech konzultací...

Zákanická segmentace

Rozdělení zákazníků do hlavních skupin s cílem podchycení nejdůležitějších segmentů

Většinou vycházíme z klientských dat o zákaznících, případně můžeme zpracovat vlastní průzkum. Cílem je nechápat zákazníky jako jednu nekonkrétní skupinu, ale konkrétní segmenty, které se od sebe v důležitých parametrech liší.

Cílení a profilování pomocí virtuálních person

Vytvoření profilů potřeb jednotlivých skupin a namodelování příslušných person

Nasajeme dosavadní informace o produktu a vytvoříme modelové potřeby jednotlivých zákaznických segmentů – skupin. Pro lepší pochopení ještě připravíme modelové persony – virtuální zástupce každého ze segmentů.

Specifikace výhod a jejich objasnění

Určení hlavních přínosů produktu a klíčových obchodních výhod z pohledu zákazníků

Pečlivě projdeme vlastnosti produktu a převedeme je na výhody pro definované segmenty zákazníků. Zkrátka vyjasníme to, proč jsou produkty dobré a přínosné právě pro ně a v čem konkrétně jim pomáhají.

Formulace konkrétních zákaznických argumentů

Příprava hlavních obchodních sdělení jako reakcí výhody našeho produktu na potřebu zákazníků

Podíváme se na vztah potřeby zákazníka a výhody produktu, z čehož přirozeně vznikne čistá osa obchodního sdělení. Takže máte nyní sepsáno kdo jsou vaši zákazníci, co potřebují a k čemu jim vaše produkty dávají dobrý smysl.

výzva 3

Získejte špičkový a profesionální výstup, který posune váš produktový marketing na vyšší úroveň.

Možnosti první schůzky

Po vyplnění kontaktního formuláře nebo telefonické domluvě Vám e-mailem zašleme návrh možných termínů schůzky. Online setkání probíhá většinou přes Google Meet, Skype, Microsoft Teams nebo Zoom. Pokud preferujete osobní schůzku, rádi Vás uvítáme v naší kanceláři na adrese Starodejvická 6, Praha 6.

Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou schůzku