INOVACE PRODUKTŮ a služeb

Vdechneme život novým produktům

Pomůžeme vám uvést vaše smělé nápady a zajímavé inovace úspěšně do praxe. Spolehlivě se postaráme o celý proces od vaší prvotní myšlenky až ke zdárnému zavedení produktu na trh.

Produkt-1

Provedeme vás náročným světem inovací bezpečně a se zárukou úspěchu

Naše chytré inovace zvýší hodnotu  produktů a váš tržní potenciál.

Vývoj a uvedení nových produktů na trh

Pomůžeme vám zdárně uvést na trh zcela nový produkt nebo službu. 

S námi se vyhnete častým a zbytečným chybám, které stojí čas i peníze navíc. 

Inovace stávajících produktů nebo služeb

Dáme vašim stávajícím produktům nový kabát nebo je zásadně vylepšíme.

Získáte naše know-how a zároveň  partnera, který se spolehlivě postará o celý proces inovace. 

Expanze s produkty a službami

Připravíme vaše portfolio i jeho komunikaci na úspěšný vstup na další trhy.

Zajistíme, abyste zahraniční trhy nebo zcela nové cílové skupiny oslovili a zaujali těmi nevhodnějšími produkty.

Jak tvoříme smysluplné inovace krok za krokem

Cesta od dobrého nápadu k úspěšnému produktu je komplexní proces

PRŮZKUMY A ANALÝZY

Úspěšná inovace musí brát v potaz aktuální potřeby zákazníků i situaci na trhu. Potenciál vašich inovačních nápadů proto ověřujeme na základě tvrdých dat – sami navrhneme, realizujeme a vyhodnotíme potřebné průzkumy a analýzy, jejichž výsledky důsledně promítneme do vašich návrhů na inovace. 

Způsoby sběru dat

INOVATIVNÍ NÁVRHY

Každá inovace musí vést ke zvýšení hodnoty produktů, lepší zákaznické zkušenosti a posílení vůči konkurenci. My váš nápad kreativně rozvineme a vytvoříme z něj jasný koncept s potenciálem zaujmout vaše zákazníky. Při návrhu konkrétních inovací se detailně zaměřujeme na všechny oblasti a procesy fungování firmy, které mohou mít na úspěch nového produktu zásadní vliv.

Faktory snižující hodnotu

ATRIBUTY PRODUKTU

Nový nebo inovovaný produkt se neobejde bez svých jasně definovaných přínosů pro konkrétní skupiny zákazníků. V této fázi tedy vytvořený inovační koncept transformujeme do produktu s danými marketingovými vlastnostmi a funkční prodejní strategií.

Důležité součásti produktů

UVEDENÍ NA TRH

K úspěšnému uvedení produktu na trh je potřeba zvolit vhodné marketingové nástroje, které budou podporovat příslušné obchodní kanály. Připravíme pro vás kompletní prodejní komunikaci v podobě konkrétních komunikačních  nástrojů a pomůžeme vám zvolit, otevřít a podporovat prodejní kanály v ČR i zahraničí.

Marketingové nástroje

Udržitelnost nového produktu

Neustálý vývoj a kopírování produktu vedou k zastarávání produktů a snižování budoucích zisků. Navrhneme vám  promyšlenou strategií postupných a řízených inovací.

Ukázky inovace od Business Touch

příběh z naší praxe

UNIS-N: Z běžného nábytkáře v jasně vyprofilovanou Sedlčanskou nábytkovou továrnu

Významný středočeský výrobce nábytku s historií od roku 1998 zaměstnávající téměř 30 zaměstnanců. Vlastní distribuční síť, e-shop a řada obchodních aktivit typu B2B.

Situace před naším vstupem

Jako řada jiných výrobců byl UNIS-N pro své zákazníky sice specializovanou, ale nepříliš dobře čitelnou firmou. V katalogu měl stovky produktů, z nichž řada se prodávala velmi málo. Různé styly nábytku, kusy, které historicky přibývaly do portfolia bez větší koncepce. A také letité katalogy, jež už dávno ztratily relevanci a aktuálnost.

Naše řešení a postup

Ze všeho nejdůležitější bylo udělat pořádek v produktech – v rámci nové produktové strategie jsme je tedy pomohli ohodnotit z hlediska tržního potenciálu, některé sloučili, a tím jsme zúžili produktovou nabídku.

Tato změna nám zároveň umožnila s klientem vyjasnit, kde je jejich hlavní pozice – v rustikálním, lehce zdobeném nábytku v tzv. selském stylu.

Přistoupili jsme ke komplexnímu rebrandingu, jehož součástí byl návrh nových log nejen firmy samotné, ale také její komerční divize, a konečně i produktoví řady, která dostala název RUSTICO.

Pro RUSTICO jsme také od A do Z připravili komplexní katalog s řadou nově koncipovaných vizualizací. To byl proti původním fotografiím obrovský posun kupředu.

Výsledek a přínos pro klienta

Nejpodstatnějším přínosem je nová produktová strategie – s užším portfoliem, jasně profilovaným a dobře popsaným a komunikovaným v krásném katalogu RUSTICO. Nová loga pak pomáhají firmě nejen při prodeji koncovým zákazníkům, ale také obchodním partnerům. A co víc, celá změna je také obrovsky cenným vkladem pro plánovanou expanzi firmy na německý, rakouský a další zahraniční trhy.

příběh z naší praxe

GENEVO: Inovace portfolia radarových detektorů a intenzivní marketingová podpora produktů

Přední evropský výrobce a distributor radarových detektorů. Původem česká společnost s obchodními zastoupeními po celém světě.

Situace před naším vstupem

Od roku 2012 uvedla firma na světový trh sedm špičkových modifikací detektorů. S každou inovací však řešila dilema, jak pomoci zákazníků a distributorům zorientovat se v nabídce, získat potřebné parametry srovnání a zvolit na základě svých konkrétních potřeb vhodný model detektoru. 

Naše řešení a postup

Jednotlivé detektory bylo nutné diferencovat jinak než cenou a technickými parametry. Klíčovým krokem tak byla definice cílových skupin a modelace konkrétních situací, ve kterých různé skupiny zákazníků detektory využívají. Na základě těchto podkladů jsme nastavili nezbytná srovnávací kritéria, která jsou funkčním vodítkem při samotném výběru detektoru.

Vzájemné vztahy mezi produkty v nabídce jsme následně vizualizovali do podoby srovnávací tabulky GENEVO, která přehledně prezentuje klíčové parametry, na které je třeba se při výběru nejvhodnějšího detektoru zaměřit. 

Zároveň jsme navrhli a vytvořili zcela nové produktové stránky s jasnou produktovou argumentací vůči jednotlivým cílovým skupinám. Na starost jste měli i produkci veškerých marketingových materiálů jako letáků, brožur nebo roll-upů a nastavení metodiky prodeje pro obchodní partnery v ČR i zahraničí. 

Výsledek a přínos pro klienta

Produktové portfolio klienta je nyní prezentováno jasně a konzistentně napříč různými komunikačními kanály. Zákazníci na webu najdou praktické srovnání produktů, které jim usnadňuje orientaci v nabídce i samotný výběr. 

Obchodní partneři v ČR i zahraničí mají k ruce funkční, obchodně-marketingové materiály, které podporují jejich prodejní činnost a zároveň jsou zárukou jednotné komunikace celé produktové nabídky.

příběh z naší praxe

HMR SYSTEM: Rozšíření produktové nabídky a vytvoření moderní korporátní identity

Česká společnost specializující se na slaboproudá a silnoproudá řešení a kompletní služby v oblastí energetického managementu. Dodává, servisuje, realizuje i navrhuje vlastní technologické systémy pro průmysl, zdravotnictví a veřejnou správu.

Situace před naším vstupem

Společnost se dlouhodobě potýkala s velmi nízkou znalostí svého portfolia služeb mezi zákazníky. Zcela jí chyběla jakákoliv koncepční produktová komunikace. Webové stránky – prakticky jediná komunikační platforma firmy – byly zastaralé a neplnily svůj účel.

Naše řešení a postup

Na základě požadavku na kompletní rebranding jsme vytvořili zcela novou vizuální identitu HMR SYSTEM. Tu jsme převedli do praktických aplikací v podobě nového loga, produktových stránek a dalších marketingových materiálů. Klientovi jsme zároveň pomohli specifikovat škálu a klíčové benefity služeb nabízených v oblasti silnoproudých slaboproudých řešení.

V průběhu diskuzí o způsobu prezentace třetí produktové větve – fotovoltaických řešeních – jsme na základě detailní analýzy trhu a cílových skupin klienta doporučili rozšířit stávající nabídku o kompletní řešení v oblasti energetického managementu a efektivního využívání energie. Pro tento nový segment jsme vymysleli značku HMR POWER, vytvořili pro ni kompletní vizuální identitu včetně webových stránek a na rozvoji této služby s klientem dále pracujeme.

Výsledek a přínos pro klienta

Klient získal moderní, profesionální firemní prezentaci i řadu materiálů pro své obchodní a marketingové aktivity. Zároveň rozšířil své portfolio služeb o další významný segment s velmi vysokým obchodním potenciálem.

Inovační tým Business Touch

Na tvorbě a zavádění inovací se podílí řada expertů

Datoví analytici a odborníci na průzkumy

Realizují průzkumy a sbírají a interpretují externí i interní data, která slouží jako podklad pro práci dalších členů inovačního týmu.

Produktoví a byznysoví stratégové

Kreativci, kteří chrlí nové, neotřelé nápady a inspirují ostatní členy týmu. Skvěle se vyznají v byznyse a řízení změn mají v malíčku.

Marketingoví mágové a designéři

Dávají produktům osobitou a zapamatovatelnou tvář. Rozumí principům psychologie prodeje a zajistí jedinečnost vašeho produktu.

Obchodní a komunikační experti

Postarají se o to, aby byl váš produkt na jakémkoliv trhu jako doma a aby se dostal do hledáčku vašich zákazníků.

Jste připraveni se s námi pustit do vašeho projektu?

Získejte nezávaznou nabídku na řešení nebo si domluvte schůzku. Klidně online a ještě tento týden.