7 rad, jak nepřijít o nejlepší zaměstnance

Následky dlouhodobě nízké nezaměstnanosti a prohlubujícího se nedostatku kvalifikovaných lidí na pracovním trhu začíná v současné době pociťovat čím dál více firem. Tento trend nezměnila ani koronavirová krize a najít nové ...

Článek v sekci: Lidské zdroje, Management a strategie

Tento trend nezměnila ani koronavirová krize a najít nové zaměstnance je tak čím dál náročnější.  O to důležitější je nedělat chyby, které vás o schopné členy týmu mohou snadno připravit.

Následující tipy vám ukáží, jak lze zvýšit spokojenost zaměstnanců a snížit riziko jejich odchodu. Vždy je totiž jednodušší a levnější si dobré pracovníky udržet, než hledat nové. Rádi vám poradíme, jak předejít odchodu talentovaných lidí konkrétně z vaší firmy.

1. Komunikujte otevřeně, pravidelně a narovinu

Podporujte ve firmě otevřenou komunikaci a začněte u sebe. Informujte zaměstnance pravidelně o firemních plánech, sdílejte s nimi své myšlenky a nápady. Vysvětlete jim, jaký vliv má práce každého z nich na úspěch firmy. Uvidíte, že i oni budou v komunikaci vůči vám více otevření. Nastavte ve firmě funkční procesy interní komunikace, a zvyšte tak angažovanost svého týmu. Kvalitní interní komunikace zlepšuje pracovní prostředí i firemní atmosféru a pomáhá předcházet konfliktům na pracovišti.

2. Vysvětlete, jaký je cíl vaší cesty

Pomozte zaměstnancům porozumět, kam firma směřuje a jaká je jejich role v celkové firemní strategii. Lidé potřebují být součástí silné firemní kultury a vědět, že existují hodnoty a vize firmy, které vyznává a následuje každý zaměstnanec včetně generálního ředitele. Pokud pochopí, že jejich individuální přínos je součástí nějakého většího celku, budou mnohem více aktivní.

3. Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu

Zaměstnanci potřebují slyšet, v čem jsou dobří a v jakých oblastech se naopak očekává jejich zlepšení. Čím více úkolů a zodpovědnosti pracovník má, tím důležitější je pro něj vědět, jak jeho pracovní výsledky posuzujete. Prostřednictvím pravidelných hodnotících pohovorů zároveň získáte zpětnou vazbu na to, jak si vy vedete ve své manažerské roli.

4. Chvalte a oceňujte

Finanční odměna potěší, ale ne vždy jde jen o peníze. Mnoho lidí opouští své zaměstnání z důvodu nedostatečného ocenění ze strany vedení. Ať už je pochválíte veřejně, nebo mezi čtyřma očima – každý člověk potřebuje vědět, že se jeho snaha a výsledky cení. Pomůže jim to uvědomit si, že jsou pro firmu přínosní a že nadřízený je spokojený s jejich prací. Jen tak budou motivováni k dalším dobrým výkonům.

5. Posilujte vztahy v týmu

Lidé méně častěji opouští práci, do které se těší, kde panují dobré vztahy a spolupracovníci si vzájemně rozumí. Dejte proto zaměstnancům možnost poznat lépe své kolegy. K upevnění kolektivu však není třeba hned pořádat nákladné teambuildingové akce. Někdy postačí pravidelná a hlavně dobrovolná setkání mimo pracoviště.

6. Umožněte a podporujte vzdělávání zaměstnanců 

Bohatá nabídka školení a možnost průběžného vzdělávání patří mezi velmi ceněné benefity, ze kterých těží nejen zaměstnanci, ale také samotní zaměstnavatelé. Díky individuálnímu plánu profesního rozvoje bude mít pracovník jasno v tom, jak a kterým směrem se bude jeho kariéra ve firmě dále vyvíjet.

7. Buďte dobrým manažerem i lídrem

Je všeobecně známo, že nejčastějším důvodem odchodu zaměstnanců není práce samotná, ale manažer, pod kterým pracují. Řídit a vést lidi je náročná manažerská disciplína, která vyžaduje nejen zkušenosti, ale také důkladné pochopení toho, jak týmy fungují. Rozvíjejte své manažerské dovednosti a naučte se přizpůsobit styl řízení a vedení aktuálním potřebám svého týmu.