Na čem je založeno strategické řízení (2.díl)

Když budete mít štěstí, dosáhnete se svojí firmou úspěchu i bez systematického vedení. Pokud ale nechcete spoléhat jen na náhodu a chcete vědět, kam a jak vaše firma směřuje, neobejdete se bez strategického řízení.

Článek v sekci: Lidské zdroje, Management a strategie

To vám mimo jiné umožní přenést odpovědnost na další členy týmu a vyvázat se z náročné každodenní operativy.

V předchozím článku  jsme vysvětlili, že řízení prostřednictvím úkolů nemusí být vždy tím ideálním řešením. Dříve nebo později dojdou manažeři k tomu, že potřebují změny ve firmě řídit strategicky. Na čem je možné tento druh řízení založit? Následující pyramida ukazuje směrem od základny jednotlivé prvky strategie podle jejich významu a náročnosti zavádění. Jednoduše řešeno – v každé firmě lze zavést řízení prostřednictvím aspirací a odpovědnosti. Ve vyspělejším prostředí může k dalšímu rozvoji pomoct zavedení řízení prostřednictvím schopností a firemních hodnot. Důležité jsou všechny prvky. Ale reálně je potřeba při zavádění změny způsobu řízení postupovat krok za krokem a s ohledem na danou firemní kulturu.

Jednotlivé prvky strategie většinou existují především v mysli toho, kdo firmu vede. Vy je ale potřebujete formulovat a sdílet.

  • ASPIRACE zahrnuje v tomto pojetí vizi (obraz cílového stavu), poslání, standardy, cíle – vše, co srozumitelně říká, kam směřujeme.
  • ODPOVĚDNOST předpokládá u každého člena týmu porozumění hlavnímu procesu firmy, vlastní roli v tomto procesu, významu toho, co dělám a závislosti ostatních na tom, co dodávám. V neposlední řadě také vědomí, jak na mne i na ostatní dolehne, když to nezvládnu.
  • SCHOPNOSTI neboli kompetence jsou vše, co potřebuje každý znát a umět, aby mohl plnit svou roli, růst s týmem a být platným členem.
  • HODNOTY vyjadřují, jací chceme během naší cesty být. Jsou důležité při složitějším rozhodování a jejich uplatňování významně ovlivňuje obraz, který si o nás druzí vytvářejí, aniž by si to nutně uvědomovali.

Když pomáháme ve firmě uskutečnit změnu způsobu řízení, vždy jde o přechod na vyšší stupeň, protože reagujeme na konkrétní potřebu. Může jít o vyvázání majitele, manažera z denního operativního řízení, protože jak se firma rozrůstá, není už možné, aby vše rozhodoval sám. Nebo, přestože mají všichni jasno v dalším směřování, mezi lidmi v týmu panují obavy, že to nezvládnou a odmítají nové pracovní postupy.

Strategii si málokdy formulujeme sami pro sebe. Ale když nejde jen o nás, když chceme, aby se druzí také rozhodovali, pak stojí za to se tím zabývat. Chcete růst? Vidíte také rozdíl mezi řízením prostřednictvím úkolů a strategickým řízením prostřednictvím třeba jen odpovědnosti? Co myslíte, že je v období rozšiřování a rozvoje firmy vhodnější?

Pokud vás tematika strategického řízení zajímá a třeba uvažujete o jeho zavedení i ve své firmě, přijďte k nám zjistit více.