Jak dostat z týmu to nejlepší, čeho je schopen, při správném vedení

Představte si: Najatý manažer sedí naproti majiteli firmy v jeho kanceláři a oba mlčí. Majitel přemýšlí, jak spolu seděli zhruba před rokem, když se dohodli na spolupráci. Oba si rozuměli. Měli podobný pohled na podnikání, na to, jak vést ostatní. Majitel si potřeboval uvolnit ruce pro nové projekty a hledal výkonného ředitele. Oslovil člověka, kterého už …

Jak dostat z týmu to nejlepší, čeho je schopen, při správném vedení Pokračovat ve čtení »

Článek v sekci: Management

Představte si: Najatý manažer sedí naproti majiteli firmy v jeho kanceláři a oba mlčí.

Majitel přemýšlí, jak spolu seděli zhruba před rokem, když se dohodli na spolupráci. Oba si rozuměli. Měli podobný pohled na podnikání, na to, jak vést ostatní. Majitel si potřeboval uvolnit ruce pro nové projekty a hledal výkonného ředitele. Oslovil člověka, kterého už dlouho znal. Už léta sledoval jeho kariéru, věděl, že se vypracoval a je dlouhodobě úspěšný v jiné firmě. Orientuje se v celém odvětví a má spoustu užitečných kontaktů.  Je o něco mladší a pořád plný elánu. Tedy byl. Ticho je nepříjemné.

Manažer sedí naproti majiteli a přemýšlí, co se stalo. Kde se stala chyba? Vždyť do toho šel naplno, věřil, že je to šance, jak pracovat pro člověka, kterého si vždy vážil a kterému věří. Zažil úspěch a cítil se ve formě. Dlouho uvažoval o změně a tohle byla příležitost. Nyní je jasné, že situace je neudržitelná. Během necelého roku působení v nové funkci má pocit, že neví, jak dál. Cítí se unavený a má pocit selhání. Neví, co říci.

Umíte si představit takovou to situaci? Je Vám povědomá? Po pár letech spolupráce s majiteli menších a středních firem si člověk uvědomí, že se tato situace v určitých obměnách opakuje. Nemusí jít vždy o případ neúspěšného působení najatého manažera. Podobně tomu může být i v případě povýšení dlouholetého spolupracovníka do vedoucí funkce. Nebo třeba po přijetí projektového manažera, u kterého se předpokládala schopnost vedení týmu složeného z pracovníků různých oddělení firmy.

Proč se stává, že ti, kteří jsou úspěšní při vedení druhých v jiné firmě, právě v té naší jako manažeři neuspějí? Je to jejich vina? Nebo jsme si prostě špatně vybrali?

Při výběru vedoucího týmu, je potřeba ladit jeho manažerský styl s vývojovou fází týmu. I týmy mají totiž vysledovatelné fáze svého vývoje. Tým, který byl včera ustanoven, reaguje na podněty zvenčí jinak než tým, který je tvořen lidmi, kteří se už dobře znají a vědí, co od sebe mohou čekat. A v každém stupni vývoje jedince i týmu je třeba jiného způsobu vedení. Vzpomeňme si na ty, kteří nás v životě silně ovlivnili. Jakým způsobem nás vedly v době našeho dětství a jak, když jsme byli dospělí a měli už něco za sebou? Měly rozdílný přístup? Ano je tomu tak. I my se chováme jinak ke svým dětem, když jsou malé a jinak, když už dosáhnou nezávislosti. A někdo je vynikající v práci s těmi, kteří jsou na začátku, a někdo dokáže vést jen ty skutečně dospělé. A týmy mají, obrazně řečeno, také své dětství, mládí a dospělost. Pokud se potká manažer, jehož styl je vhodný pro ranou fázi vývoje týmu s týmem v pokročilé fázi, nebude to fungovat.

Abychom zvýšili pravděpodobnost, že přijmeme manažera se stylem vedení, které odpovídá stavu vývoje našeho týmu, abychom si ušetřili případné zklamání, potřebujeme určit, jak je na tom náš tým i jaký styl vedení uplatňuje náš uchazeč o pozici jeho šéfa.

Pojďme se nejprve podívat na možnosti určování stavu v jakém se nachází náš tým.

Bruce Tuckman v roce 1965 publikoval v odborném tisku svou studii a dodnes je často citován. A jeho model je neustále natolik aktuální, že je stále úspěšně využíván. Co vám jeho studie může přinést?

Nejprve si ukažme fáze, kterými během svého vývoje každý tým prochází a čím jsou charakteristické.

Fáze vývoje týmu podle Bruce Tuckmana

Následuje stručná charakteristika jednotlivých fází vývoje, citovaná z knihy M. Armstronga Řízení lidských zdrojů:

„Tuckman (1965) identifikoval čtyři stádia vývoje skupiny:

1.      formování, kdy existuje pocit úzkosti, závislost na vedoucím a hledání povahy situace a úkolu i toho, jaké chování je přijatelné;

2.      kvašení, kdy existuje konflikt, emocionální odpor proti požadavkům úkolu, odpor k řízení a kontrole, a dokonce vzpoura proti vedoucímu;

3.      vytváření norem, kdy se vytváří soudržnost skupiny, vznikají normy, dochází k otevřené výměně názorů, vzrůstá vzájemná podpora a spolupráce a skupina získává vědomí identity;

4.      fungování, kdy už jsou interpersonální problémy vyřešeny, role jsou pružné a funkční, existuje konstruktivní snaha plnit úkoly a dostatek sil projektivní práci.“

Určit v jaké fázi se váš tým nachází můžete buď od stolu, anebo prostřednictvím týmové dílny. Výhodou dílny je, že si fázi týmu určí tým sám společnou hrou. Během hry získá vědomí toho, kde se nachází, proč dochází k problémům, se kterými se potýká a velmi často si již na místě zvolí způsob, jak se posunout dál do dalšího stádia. Pro Vás jako lídra je pak velmi snadné učinit potřebné změny. Odpadá dlouhé a složité vysvětlování, protože tým „již ví“.

Velmi rádi pro Vás uspořádáme týmovou dílnu, která bude váš tým bavit a současně umožní, aby si sám uvědomil, jak na tom je.

Smyslem je, aby si všichni uvědomili, že to, co prožívají je jednou z obvyklých fází, kterou je nutno projít na cestě k sehranému, výkonnému týmu. Týmu, který umožňuje všem jednotlivcům, aby plně uplatnili své schopnosti a intenzivně vnímali, že jsou součástí celku, který drží pohromadě, protože má společný cíl, hodnoty a dokázali se s ním pozitivně identifikovat.

Možná si říkáte, jak to vám to může pomoci ve vaší praxi.

Užitečné pro vás bude vidět váš tým v akci, rozpoznat, kdo je tahounem a kdo zpátečníkem, kde je ohnisko případných problémů atd. Mnohem snáze se vám také bude zjišťovat, zda manažerský styl váš nebo vašeho vedoucího skutečně odpovídá fázi týmu ve vaší společnosti a případně přistoupit k výběru odpovídajícího šéfa, jehož styl vedení bude mít reálnou naději na úspěch. Umožní dostat z lidí, kteří tvoří tým to nejlepší, čeho jsou schopni a maximalizovat tak výkon našeho týmu.

Jde o podporu v těžkém rozhodování, kterých je praxe podnikatele plná.

Pokud vás zajímá, jak vypadá týmová dílna, který nám pomůže identifikovat fázi vývoje, ve které se nachází váš tým, podívejte se na workshopů.

V příštím článku se budeme věnovat tomu, jaké styly vedení jsou v hodné v té, které fázi vývoje týmu a jak je identifikovat u potencionálních manažerů.