Jak vést tým, abyste z něj dostali to nejlepší (1. díl)

Úspěch firmy stojí především na lidech, kteří v ní pracují. Fungující a spokojený tým je snem každého manažera. Tento sen se však často může v praxi zdát nedosažitelný. Pochopte, jak váš pracovní kolektiv funguje, jak se vytváří vztahy mezi členy týmu a jak lidi správně manažersky vést, a dosáhněte kýžených výsledků.

Článek v sekci: Lidské zdroje, Management a strategie

 

Představte si následující situaci: Najatý manažer sedí naproti majiteli firmy v jeho kanceláři a oba mlčí. Majitel přemýšlí, jak tady spolu seděli zhruba před rokem, když se dohodli na spolupráci. Tenkrát si rozuměli. Měli podobný pohled na podnikání i na to, jak vést ostatní. Majitel si potřeboval uvolnit ruce pro nové projekty a hledal výkonného ředitele. Oslovil tedy člověka, kterého dlouho znal. Už léta sledoval jeho kariéru, věděl, že se vypracoval a je dlouhodobě úspěšný v jiné firmě. Orientuje se v celém odvětví a má spoustu užitečných kontaktů. Je o něco mladší a pořád plný elánu. Tedy byl. Teď je v kanceláři až nepříjemné ticho. Manažer sedí mlčky naproti majiteli a přemýšlí, kde se stala chyba. Vždyť do toho šel naplno. Byl rád za šanci pracovat pro člověka, kterého si vždy vážil a kterému věří. Zažil úspěch a cítil se být ve formě. Dlouho uvažoval o změně a tohle byla příležitost. Nyní je jasné, že tato situace je neudržitelná. Během necelého roku působení v nové funkci neví, jak dál. Cítí se unavený a má pocit selhání. Neví, co majiteli říct.

Je vám tento příběh povědomý? Po pár letech spolupráce s majiteli menších a středních firem si člověk uvědomí, že se tato situace v určitých svých obměnách opakuje. Nemusí jít vždy o případ neúspěšného působení najatého manažera. Podobně tomu může být i v případě povýšení dlouholetého spolupracovníka do vedoucí funkce. Nebo třeba po přijetí projektového manažera, u kterého se předpokládala schopnost vedení týmu složeného z pracovníků různých oddělení firmy. Pokud ve své firmě řešíte podobnou situaci, zjistěte, jak se s ní můžete co nejlépe vypořádat .

Ani ten nejzkušenější manažer nemusí být vhodný pro váš tým

Při výběru týmového vedoucího, je potřeba ladit jeho manažerský styl s vývojovou fází týmu. I týmy totiž mají vysledovatelné fáze svého vývoje. Nově vytvořený tým reaguje na podněty zvenčí jinak než tým, který vznikl z lidí, již se spolu dobře znají a vědí, co od sebe mohou čekat. A v každém stupni vývoje jedince i týmu je nutný jiný způsob vedení. Vzpomeňme si na ty, kteří nás v životě silně ovlivnili. Jakým způsobem nás vedli v době našeho dětství a jak, když jsme byli dospělí a měli už něco za sebou? Ano, měli rozdílný přístup. My se také chováme ke svým dětem jinak, když jsou malé a jinak, když dosáhnou nezávislosti. A stejně tak je někdo vynikající v práci s těmi, kteří jsou na začátku, a někdo dokáže vést jen ty skutečně dospělé. I týmy mají, obrazně řečeno, své dětství, mládí a dospělost. Pokud se s týmem v pokročilé fázi vývoje potká manažer, jehož styl vedení je vhodný pro ranou fázi, nebude to fungovat. Abychom zvýšili pravděpodobnost, že přijmeme manažera se stylem vedení, který odpovídá stavu vývoje našeho týmu, musíme určit, jak je na tom náš tým i jaký styl vedení uplatňuje náš uchazeč o pozici týmového šéfa.

Každý pracovní kolektiv projde čtyřmi vývojovými fázemi

Americký výzkumník Bruce Tuckman, který v roce 1965 publikoval v odborném tisku svou studii o fázích vývoje týmu, je dodnes často citován. Jeho model je natolik aktuální, že je stále úspěšně využíván.

Charakteristika jednotlivých fází vývoje týmu podle Tuckmana*

1.      Formování – existuje pocit úzkosti, závislost na vedoucím a hledání povahy situace a úkolu i toho, jaké chování je přijatelné.

2.      Kvašení – existuje konflikt, emocionální odpor proti požadavkům úkolu, odpor k řízení a kontrole a dokonce vzpoura proti vedoucímu.

3.   Vytváření norem – tvoří se soudržnost skupiny, vznikají normy, dochází k otevřené výměně názorů, vzrůstá vzájemná podpora a spolupráce a skupina získává vědomí identity.

4.    Fungování – interpersonální problémy jsou již vyřešeny, role jsou pružné a funkční, existuje konstruktivní snaha plnit úkoly a dostatek sil projektivní práci.

*(cit. z knihy M. Armstronga Řízení lidských zdrojů)

Týmová dílna prozradí, v jaké fázi je váš tým

Určit, jakou fází právě prochází váš tým, můžete buď od stolu, anebo prostřednictvím týmové dílny. Výhodou druhé možnosti je, že si tým zjistí svoji fázi sám prostřednictvím společné hry. Během ní se dozví, kde se nachází, proč dochází k problémům a velmi často si již na místě zvolí způsob, jak se posunout do dalšího stádia. Pro vás jako lídra je pak velmi snadné učinit potřebné změny a odpadne tak dlouhé a složité vysvětlování, protože tým „již ví“.

Rádi pro vás uspořádáme týmovou dílnu, která bude váš tým bavit a současně mu umožní uvědomit si, jak na tom je. Díky dílně všichni pochopí, že to, co prožívají, je jednou z obvyklých fází, kterou je nutno si projít na cestě k sehranému a výkonnému týmu. Týmu, který umožňuje všem jednotlivcům, aby plně uplatnili své schopnosti. A také aby intenzivně vnímali, že jsou součástí celku, který drží pohromadě, protože má společný cíl a hodnoty, se kterými se dokáží pozitivně identifikovat.

Identifikujte ve svém týmu silné a slabé hráče

Pro vás bude užitečné vidět svůj tým v akci, rozpoznat, kdo je tahounem a kdo zpátečníkem, kde je ohnisko případných problémů atd. Mnohem snáze také zjistíte, zda manažerský styl váš nebo vašeho vedoucího skutečně odpovídá fázi týmu ve vaší společnosti. Případně tak můžete přistoupit k výběru odpovídajícího šéfa, jehož styl vedení bude mít reálnou naději na úspěch. Umožní dostat z lidí v týmu to nejlepší, a maximalizovat tak výkon celého týmu.

Pokud chcete lépe pochopit svůj tým, správně s ním pracovat a dostat z něj to nejlepší, vyzkoušejte konzultace pro manažery  nebo si zamluvte hodinu s byznys koučem