Jak zkrotit bouři v týmu (3. díl)

Většina účastníků našich workshopů přiznává, že se jejich týmy nacházejí na rozhraní fází bouření a normování. Pro každého manažera to je náročné období, které vyžaduje jeho plné nasazení. Zároveň je poměrně neefektivní, protože se příliš mnoho energie pracovníků upíná směrem k problémům místo na zákazníky a spotřebitele.

Článek v sekci: Lidské zdroje, Management a strategie

Samozřejmě takovou situaci nevidí žádný manažer rád. Některé týmy v této fázi ustrnou i na celé roky, což se projevuje i na jejich úspěšnosti.

Ve fázi bouření tým ještě nefunguje

Nejčastějším společným jmenovatelem jsou konflikty. Ty vznikají na nejrůznějších úrovních – mohou být namířeny proti kolegovi, nadřízenému, klientovi, procesům, obchodním cílům atd. Nástrahou pro manažera ale je, že konflikty mohou být i nevyřčené, velmi tiché. Upozorňovat na sebe mohou pouze v kuchyňkách a kuloárech. Pokud se manažer nevěnuje svému týmu dostatečně, zjistí, že se něco děje až ve chvíli, kdy to bouchne jako Papinův hrnec.

 

Tým v této fázi ještě nefunguje jako skutečný tým. Lidé spolu nespolupracují. Odmítají se zapojit do změny. Hledají viníky, nepřebírají odpovědnost za svoje činy. Je to pořád ještě skupina lidí, která se snaží chránit si své vlastní pozice. Někdy se spojí do dvou nebo více zájmových skupin, které bojují proti sobě. Jak pak mají najít energii a zaměřit se na inovace, obchod a zákazníka?

Provést tým tímto náročným obdobím je velký a velmi důležitý úkol pro každého manažera. Pokud se mu to nepodaří, stane se, že se tým naučí intrikovat, hrát falešné hry a někteří jedinci se ukryjí do „zákopů“, ve kterých se tváří jako nenahraditelní, ale jejich hodnota pro firmu je velmi nejasná.

Pět kroků pro snazší přechod týmu z fáze bouření do normování

  1. Nastavte pravidla komunikace.
  2. Nastavte jasná pravidla fungování (spravedlivá pro všechny).
  3. Nastavte pravidla pro řešení konfliktů. Konflikt je příležitost ke změně.
  4. Komunikujte konzistentně váš společný cíl.
  5. Zajistěte, aby jednotlivé role v týmu byly rozděleny jasně a nepřekrývaly se.

Věřte, že bouření nepřejde samo. Je to výzva pro opravdové lídry, ale jeho překonání přináší ovoce v podobě fungujícího samostatného týmu, který se na manažera obrací jen se zásadními rozhodnutími. A to stojí za tu námahu.

O práci s týmem a o řízení změny se můžete dozvědět nebo vyřešit prostřednictvím našich manažerských konzultací nebo využijte hodiny zdarma s byznys koučem