příběh z naší praxe

HMR SYSTEM: Rozšíření produktové nabídky a vytvoření moderní korporátní identity

Česká společnost specializující se na slaboproudá a silnoproudá řešení a kompletní služby v oblastí energetického managementu. Dodává, servisuje, realizuje i navrhuje vlastní technologické systémy pro průmysl, zdravotnictví a veřejnou správu.

Situace před naším vstupem

Společnost se dlouhodobě potýkala s velmi nízkou znalostí svého portfolia služeb mezi zákazníky. Zcela jí chyběla jakákoliv koncepční produktová komunikace. Webové stránky – prakticky jediná komunikační platforma firmy – byly zastaralé a neplnily svůj účel.

Naše řešení a postup

Na základě požadavku na kompletní rebranding jsme vytvořili zcela novou vizuální identitu HMR SYSTEM. Tu jsme převedli do praktických aplikací v podobě nového loga, produktových stránek a dalších marketingových materiálů. Klientovi jsme zároveň pomohli specifikovat škálu a klíčové benefity služeb nabízených v oblasti silnoproudých slaboproudých řešení.

V průběhu diskuzí o způsobu prezentace třetí produktové větve – fotovoltaických řešeních – jsme na základě detailní analýzy trhu a cílových skupin klienta doporučili rozšířit stávající nabídku o kompletní řešení v oblasti energetického managementu a efektivního využívání energie. Pro tento nový segment jsme vymysleli značku HMR POWER, vytvořili pro ni kompletní vizuální identitu včetně webových stránek a na rozvoji této služby s klientem dále pracujeme.

Výsledek a přínos pro klienta

Klient získal moderní, profesionální firemní prezentaci i řadu materiálů pro své obchodní a marketingové aktivity. Zároveň rozšířil své portfolio služeb o další významný segment s velmi vysokým obchodním potenciálem.