příběh z naší praxe

GENEVO: Inovace portfolia radarových detektorů a intenzivní marketingová podpora produktů

Přední evropský výrobce a distributor radarových detektorů. Původem česká společnost s obchodními zastoupeními po celém světě.

Situace před naším vstupem

Od roku 2012 uvedla firma na světový trh sedm špičkových modifikací detektorů. S každou inovací však řešila dilema, jak pomoci zákazníků a distributorům zorientovat se v nabídce, získat potřebné parametry srovnání a zvolit na základě svých konkrétních potřeb vhodný model detektoru. 

Naše řešení a postup

Jednotlivé detektory bylo nutné diferencovat jinak než cenou a technickými parametry. Klíčovým krokem tak byla definice cílových skupin a modelace konkrétních situací, ve kterých různé skupiny zákazníků detektory využívají. Na základě těchto podkladů jsme nastavili nezbytná srovnávací kritéria, která jsou funkčním vodítkem při samotném výběru detektoru.

Vzájemné vztahy mezi produkty v nabídce jsme následně vizualizovali do podoby srovnávací tabulky GENEVO, která přehledně prezentuje klíčové parametry, na které je třeba se při výběru nejvhodnějšího detektoru zaměřit. 

Zároveň jsme navrhli a vytvořili zcela nové produktové stránky s jasnou produktovou argumentací vůči jednotlivým cílovým skupinám. Na starost jste měli i produkci veškerých marketingových materiálů jako letáků, brožur nebo roll-upů a nastavení metodiky prodeje pro obchodní partnery v ČR i zahraničí. 

Výsledek a přínos pro klienta

Produktové portfolio klienta je nyní prezentováno jasně a konzistentně napříč různými komunikačními kanály. Zákazníci na webu najdou praktické srovnání produktů, které jim usnadňuje orientaci v nabídce i samotný výběr. 

Obchodní partneři v ČR i zahraničí mají k ruce funkční, obchodně-marketingové materiály, které podporují jejich prodejní činnost a zároveň jsou zárukou jednotné komunikace celé produktové nabídky.