příběh z naší praxe

TITBIT: Nastavení procesů recruitmentu a moderních metod personálního managementu

Přední dovozce exotického ovoce a zeleniny, bylin a koření v ČR, které dodává do všech významných obchodních řetězců, jako jsou Tesco, Kaufland, Billa nebo Globus a mnoha provozů typu HORECA.

Situace před naším vstupem

V průběhu transformace rodinného podniku ve středně velkou firmu zde zcela chyběl profesionál, který by se systematicky věnoval péči o současné zaměstnance stejně jako náboru nových pracovníků. Ve firmě nebyly nastaveny žádné HR procesy, což mělo za následek vyšší fluktuaci i opakující se nákladný recruitment nových lidí.

Naše řešení a postup

Ve firmě jsme prakticky od nuly nastavili a zavedli kompletní personální procesy – od naprosto funkčního a propracovaného systému náboru a výběru nových zaměstnanců až po rozvojový program pro management firmy a pracovníky HR. Vytvořili jsme metodiku personální práce a nastavujeme nové standardy kvality v celé  oblasti HR.

Samotný recruitment jsme upravili na míru každé pracovní pozici tak, že kombinujeme vícero metod k oslovení a nalezení skutečně nejlepšího dostupného zaměstnance. Na klíčové pozice vybíráme kandidáty prostřednictvím assessment center tak, aby uchazeči měli zároveň možnost si práci částečně prakticky vyzkoušet.

Pozice, které jsou náročnější na výkonnostní či osobnostní kvality, obsazujeme na základě výsledků psychodiagnostických dotazníků a testů.

Výsledek a přínos pro klienta

Díky našim zásahům se výrazně zvýšila úspěšnost výběrových řízení, která nyní do firmy přivádějí vhodně profilované kandidáty s vysokou šancí na úspěch ve firmě. Také manažeři si osvojili celou řadu metod výběru nových kolegů – pečlivěji pracují s informacemi, kladou správné dotazy, naslouchají a objektivně kandidáty hodnotí.

Navíc jsme zlepšili práci managementu se stávajícími lidmi, naučili jsme je o nich přemýšlet z více úhlů pohledu a přizpůsobovat svůj řídící styl jejich potřebám.

Díky lépe odborně vybavené interní HR manažerce se zlepšuje firemní klima a kultura, neboť je schopná lépe vnímat a využívat příležitosti k interní komunikaci. Pochopitelně též dlouhodobě zvyšuje odbornost svoji i ostatních pracovníků.

Ke změnám stále přispíváme aktivní účastí na rozvoji a assessment centrech, což se projevuje kontinuálním zlepšováním firemním kultury.

Tým Business Touch nám v personální oblasti pomáhá již řadu let. Dokážou se snadno naladit na náš způsob uvažování a přinášejí nám praktické a moderní pohledy na to, jak pracovat s naším týmem. Podařilo se nám výrazně zlepšit atmosféru ve firmě, utužit vztahy na pracovišti a úspěšně pokračovat v obchodním růstu. 

Martina Procházková,

majitelka Titbit, s.r.o.