Jak pojmenovat firmu II.

Dostali jsme několik dotazů na téma pojmenování firmy, které měly jedno společné: jak moc je vlastně důležité dodržovat pravidla, která jsme se pokusili analyzovat v posledních příspěvcích na blogu?

Článek v sekci: Expanze, Management a strategie

Dostali jsme několik dotazů na téma pojmenování firmy, které měly jedno společné: jak moc je vlastně důležité dodržovat pravidla, která jsme se pokusili analyzovat na blogu? Odpověď není tak jednoduchá.

Vzorce v marketingu?

Všechny metody, jimiž se dokládají správné a méně správné věci v marketingu, jsou jen součástkou určitého většího celku – reprezentovaného celkovou marketingovou strategií a plánem konkrétní firmy. Proto nelze rozhodně tvrdit to, že špatné jméno firmy je stigmatem, z něhož se nelze vymanit, a které znemožní její efektivní fungování.

Pěkné jméno firmy přitáhne zákazníkyMarketing nefunguje na principech známých z exaktních věd. Ano, můžete a měli byste mít spočítanou efektivitu jednotlivých akcí, měli byste plánovat na základě tvrdých a měkkých dat. Ale na druhé straně jsou nákupní rozhodnutí (a teď myslím nejen v B2C, ale také v B2B) uskutečňována na základě celé palety důvodů, v nichž ty objektivní, měřitelné, předpokládatelné a zdůvodnitelné hrají pouze omezenou roli. Proto se můžete v rámci marketingu a marketingových komunikací setkat s celou řadou teorií, které se doplňují, rozvíjejí, nebo naopak jsou spolu ne zcela kompatibilní.

Homo Marketingus

V marketingu totiž obrovskou roli hrají lidé. Lidská psychika, rozhodnutí skutečných lidí, kteří se mohou, ale také nemusí stát vašimi zákazníky. Vedle nich stojí široká masa vaší konkurence. Připravující vlastní nápady, jejichž provedení může velmi snadno nabourat cíl, který jste si s vlastní marketingovou aktivitou vytkli.

Pozor, tím neříkám, že je lepší marketing provozovat nějak živelně, chaoticky, brát věci podle toho, jak se namane. Marketing rozhodně je o pečlivosti, plánování a spoustě údajů. Ale na druhé straně výsledek je nesmírně obtížné odhadnout předem.

Jak je to tedy se jménem firmy a s možností přesně spočítat, které je to pravé? To, že stovka nejcennějších brandů stojí na určitých společných pravidlech jejich jmen je fakt, se kterým jen těžko lze něco udělat. Vedle toho ale existuje celá řada firem, jejichž jména taková pevně stanovená pravidla nedodržují a přesto prosperují.

O novém přemýšlejte, s existujícím pracujte

Chápejte tedy článek “Jak pojmenovat firmu” dvojím způsobem: Zaprvé dobře zvažujte, jak pojmenovat nový projekt, novou dceřinnou firmu či novou produktovou řadu. Je to rozhodnutí plně ve vaší zodpovědnosti a můžete si dodržováním právě dříve uvedených pravidel zjednodušit marketingové akce, a tím i přispět k úspěšnému startu celého projektu. Samozřejmě mimo zmíněných rad byste měli dávat velký pozor na známkoprávní pravidla a volbu doménového jména – s ohledem na to, jak moc důrazně chcete v budoucnu pracovat s internetem. Pochopitelně lze očekávat, že prakticky v jakémkoliv oboru se význam dobré a funkční domény bude dále už jen zvyšovat.

No a zadruhé, pokud už máte projekt nějak pojmenovaný, tak se kvalitu jména nesnažte podle zmíněných rad hodnotit. Berte situaci takovou, jaká je a věnujte se dalšímu marketingu a svému vlastnímu byznysu. Až v momentě, kdy ucítíte, že stávající jméno vám způsobuje problémy, komplikuje identifikaci firmy nebo už nepřijatelně zdražuje realizaci marketingových aktivit, můžete podle našich rad přemýšlet o zkrácení jména, jeho faceliftu nebo kompletním přejmenování a rebrandingu. Všechny tyto varianty ale používejte s velkým rozmyslem, neboť i jméno, které nezapadá přesně do teorie, nemusí být špatné, a odkazovat na něj případný neúspěch firmy je většinou znakem marketingového alibismu.

Nahlédněte pod pokličku naší firmy a podívejte se, pro které značky jsme vytvořili branding.