Každé podnikání potřebuje hlavu i srdce

Lídr, nebo manažer? Kdo je víc? Je pro úspěch firmy důležitější šéf, který perfektně řídí projekty a deleguje úkoly, nebo ten, jenž určuje směr firmy, dokáže rozpoznat příležitosti a motivovat tým? Odpověď vás možná překvapí. K úspěšnému byznysu a nadšení lidí jsou nezbytné obě role.

Článek v sekci: Byznys koučink

Jsou dva a přesto jeden. Jedna mince o dvou stranách. Jedna role a dvě na první pohled naprosto odlišné sady dovedností, které se však významně prolínají a musí jít ruku v ruce, aby podnikání prosperovalo. Hlavou, která řídí firmu a lidi, je manažer. Lídr představuje srdce byznysu.

Lídr naviguje, manažer řídí 

Skutečný lídr formuje a uskutečňuje vize, vyhledává příležitosti pro růst a rozhoduje, kterým směrem se má firma vydat. Jeho klíčovým atributem je orientace na lidi a opravdový zájem o ně. Umí své znalosti předat dál a jeho snahou je vychovat lídry nové. K tomu potřebuje nejen notnou dávku charisma, ale také schopnost inspirovat druhé a ukázat jim cestu, kterou se společně vydají.

V běžné dennodenní rutině však ke slovu přichází klasický management v čele se zdatným komunikátorem, koordinátorem a dohlížitelem – manažerem, který cestu k cíli i se všemi možnými překážkami řídí. K úspěchu manažer potřebuje nejen dostatek zkušeností, určitý nadhled, ale musí také ovládat řadu odborných i komunikačních dovedností a být schopen věci i lidi dobře zorganizovat.

Co není dáno do vínku, se lze naučit 

Nezřídka se mluví o tom, že manažerským dovednostem se člověk naučí, ale k roli lídra je člověk předurčen určitými povahovými vlastnostmi. Ano, empatie, ambicióznost, odvaha, optimistický pohled na svět a kreativita jsou osobnostní rysy, které vám mohou cestu ke kariéře úspěšného lídra usnadnit. V praxi však to však nemusí stačit.

Výzkumy z nedávných let totiž ukazují, že genetika má vliv na úspěch ve vůdčí roli přibližně ze třetiny. K tomu, abyste dokázali vybudovat hvězdný tým, který efektivně spolupracuje a dosahuje kýžených výsledků, potřebujete totiž získat řadu zkušeností.

Kromě nich se však neobejdete ani bez porozumění zákonitostem mezilidských vztahů a principům motivace. Lídr, kterého lidé respektují a dobrovolně následují, musí neustále rozvíjet své schopnosti, jak druhé zaujmout a přesvědčit. Umí využít předpoklady druhých k tomu, aby společně dosahovali vytyčených cílů.

Rozvíjejte svůj potenciál 

Řadě šéfů chybí v praxi odhodlání, někdy i odvaha pustit se do nových, neprozkoumaných situací. Na taková rozhodování však nemusíte být sami. Uspět ve své roli, zlepšit své kompetence a stát se respektovaným lídrem i schopným manažerem se totiž můžete prostřednictvím odborné podpory. Naše koučinková sezení již řadě klientům pomohla roztočit kola jejich podnikání a vybudovat výkonné a motivované týmy.

„Z pravidelných setkání s koučem z Business Touch si odnáším několik hlavních myšlenek a zamyšlení nad tématem. Člověk si to tak nějak v hlavě urovná. Za těch pár let naší spolupráce se jedná o desítky principů, kterými se pak člověk opravdu řídí a jsou v podnikání podstatné, pomáhají rozvoji a stabilizaci firmy,“ říká k praktickým přínosům koučinku majitel firmy Genovo Robert Šatník.

Neváhejte se nám ozvat a my vám pomůžeme překročit vaše hranice, posunout se dál a vykročit sebevědomě s vašim týmem na cestu plnou příležitostí, inspirace a úspěchů.