Koučink jako nástroj pro manažery: Nastartujte výkon týmu

Business coaching, byznys koučink nebo také koučink manažerů je populární nástroj pro rozvoj manažerských dovedností. Zkušený byznys kouč umí pomoct s rozvojem a zvýšením efektivity jednotlivců i celého týmu,ale samotnou práci za vás neudělá. Ani koučink totiž není kouzlenou pilulkou na vaše problémy.

Článek v sekci: Byznys koučink
Byznys koučink - manažer versus kouč

Manažer versus koučRole manažera a kouče

I když se funkce manažera a kouče mohou někdy překrývat, každý z nich má své specifické role a zaměření. Manažer se obvykle soustředí na organizaci a řízení týmu, je zodpovědný za jeho výkon a dosahování výsledků. Jeho hlavním úkolem je zajistit, aby byly splněny cíle firmy – základní cíl managementu. K tomu často využívá metody jako jsou příkazy, hodnocení, kontrola a poskytování zpětné vazby. Na druhou stranu, kouč se zaměřuje na rozvoj a posilování jednotlivců a týmové práce. Jeho úkolem je pomáhat jim najít vlastní řešení a posilovat jejich schopnosti, aby byli schopni se samostatně rozhodovat a dosahovat svých vlastních cílů. Kouč nepřináší vlastní řešení problémů, ale pomáhá je nalézt.

Koučink odkrývá potenciál

Základem koučinku je respekt a důvěra v jednotlivce. Kouč vychází z předpokladu, že každý jedinec má potenciál řešit své problémy a dosáhnout svých cílů. Pracuje především formou kladení otázek, naslouchá a podporuje jednotlivce v hledání vlastních odpovědí a řešení.

Koučink není náhradou za terapii

Ve své praxi řada manažerů koučink uplatňuje a využívá jej jako součást svého vůdcovského stylu. Rozvíjí tak schopnosti svých podřízených a podporuje jejich přirozenou motivaci. To vede ve výsledku ke zlepšení výkonnosti týmu, a tím i celé firmy – právě díky maximálnímu využití potenciálu každého jednotlivce.

 

Potřeby a cíl

Manažer-kouč získává informace o silných a slabých stránkách svých zaměstnanců prostřednictvím průzkumu názorů, rozhovorů a pozorování. Pomáhá jim definovat cíle, které jsou pro ně i pro firmu relevantní.

Zpětná vazba a podpora prodeje

Manažer-kouč klade otázky a poskytuje zpětnou vazbu, což umožňuje každému členovi týmu pochopit, co dělá dobře a co je možné zlepšit. Navrhuje také kroky, které vedou k dosažení těchto zlepšení.

Rozvoj pracovníků

Manažer-kouč pomáhá svým podřízeným porozumět jejich stylu vedení a doporučuje jim nástroje pro efektivní vedení jejich týmů.

 

Řešení problémů

Manažer-kouč podporuje jednotlivce i týmy především pomocí vhodných otázek, které jim pomáhají hledat řešení, která jsou pro ně nejvhodnější.

 

Uplatňujete koučink ve své manažerské praxi nebo o tom přemýšlíte? Domluvte si zkušební hodinu byznys koučinku zdarma s naším zkušeným koučem a osvojte si i vy dovednosti kouče.