8 signálů, že váš marketing nefunguje dobře

Když máte pocit, že něco s vaším marketingem není v pořádku, nelze si tenhle dojem potvrdit jen pohledem do čísel prodeje. I tak je ale poměrně jednoduché si to ověřit. Stačí zkontrolovat několik základních věcí.

Článek v sekci: Management a strategie

Poznat na finančních ukazatelích, na výsledcích prodeje či jiným jasným a objektivním způsobem, že marketingový tým vaší firmy není v nejlepší kondici, není snadné. Existují však celá řada signálů jak se dovtípit, že situace má k ideálu daleko.

Růžné marketingové materiály se od sebe značně odlišují

Kdy se podíváte libovolnou obchodní brožuru, leták nebo mailing, který pod svou značkou používáte k podpoře prodeje, musí být zřetelně vidět, že patří do jednoho týmu. Marketingového týmu. Musí nést společné logo, zkrátka vypadat velmi podobně.

Není-li tomu tak, někdo neudělal svou práci dobře. Chybí koordinace materiálů, staré se mísí s novými, nová kreativa nenavazuje na existující, redesign značky proběhl jen na oko. Je zkrátka mnoho možností, ovšem všechny ukazují na viníka právě v marketingu.

Málo lidí ve firmě má přehled o produktech, službách a aktivitách

“S žárově zinkovanými plechy na mě nechoďte, těm tu rozumí jen pan Vošáhlík”, ozve se často, když se ve firmě ptáte na informace o produktech. Jenže určitá úroveň povědomí zaměstnanců firmy o tom, co vlastně vyrábíte nebo prodáváte a v čem jste dobří, je nutnost.

Když tahle informace chybí, zjevně někdo selhal. Informování dovnitř firmy o tom, co je nového, jaké jsou hlavní vlastnosti toho, čím se živíte a vůbec povědomí o vnitřním chodu firmy, je úlohou části marketingu – interní komunikace. Není samozřejmě nutné, aby recepční odříkávala z paměti technické listy. Ale pokud máte být jeden tým, tak všichni hráči zkrátka musí vědět, jaký sport hrajete a kolik jste minule dali branek.

Často chybí marketingové drobnosti – vizitky, letáky, brožury, desky

Občas to přehlížíte, ale nelze si toho nevšimnout – scházejí každodenní drobnosti, které jsou potřeba k obchodní práci – vizitky, různé letáky a podobně. Nebo musíte dávat vizitky s nějakým údajem přeškrtnutým a ručně opravený. To pochopitelně není dobře.

Povinností marketingu je mít všechny tyto věci v pořádku. Nepřipustit, aby se v těchto drobnostech muselo při obchodních jednáních improvizovat, nebo aby obchodníci chodili na schůzky nevybaveni materiály, které jim pomáhají. Neexistuje žádná výmluva na to, že “si o ně nikdo neřekl”. Je to věc marketingu, který se toto má proaktivně starat.

Obchod a marketing jsou často ve sporu

Bohužel pro řadu firem je běžným standardem, že se lidé z obchodu a marketingu nemusí. Že jejich pohledy na to, jak by se mělo se zákazníky pracovat, jsou diametrálně odlišné, a představy o realizaci společných aktivit tak rozdílné, že ani k žádným společným aktivitám obchodu a marketingu raději nedochází.

Jenže dlouhodobá averze, podceňování a vzájemné nepochopení je živnou půdou pro nevyužívání schopností a odbornosti, které jednotliví lidé do firmy vnášejí. K čemu se někdo stará o marketing, když je formálně chápán jako lepší recepční nebo asistentka?

V marketingu se nezkoušejí a nezavádějí nové věci

Když děláte roky to samé, určitě v tom získáte značnou dávku praxe. Ale také se zřejmě nevyhnete zastarávání a budou vám chybět nezbytné inovace. Zkrátka i přes veškerou snahu přirozeně začnete ztrácet. S marketingem se to má úplně stejně. Pokud chybí inovace, ztrácíte svou pozici.

Marketing, který přesně pasuje na potřeby vaší firmy a vašich zákazníků, není možné vyčíst v knihách nebo na marketingových školeních. Je potřeba na něm dlouhodobě pracovat, zkoušet a vyhodnocovat nové postupy a ty úspěšné zavádět do praxe. Když to neděláte, nefunguje váš marketing dobře.

Máte starý nebo neaktualizovaný web

Webová prezentace nemusí být tím nejdůležitějším marketingovým aktivem které firma má. Nemusí být ani tím, co nejvíce ovlivňuje, jak se rozhodují vaši zákazníci, než nakoupí. Ale v každém případě je vizitkou firmy navenek. Není třeba navštívit vaši provozovnu nebo obchod, když je možné vidět váš web.

A právě v tom tkví důležitost firemního webu – je to nejjednodušší cesta, jak si potenciální zákazník či obchodní partner udělá o vaší firmě obrázek. Za několik pouhých sekund. Takže když neaktualizujete web nebo z něj dokonce čiší designové výstřelky staré pět a více let, máte problém. A za něj může právě váš marketing.

Máte jediného dodavatele marketingových věcí

Může se to zdát na první pohled takřka ideálně rozehraná partie: Máte svého dvorního dodavatele, který vám zajišťuje vše od propisek s logem až po aktualizace webu a reklamu na internetu. Znáte tam perfektně kontaktní osoby, rozumíte si a máte skvělé vztahy. Ale současně jste také v obrovském problému.

Mít jednoho dodavatele na všechno totiž zákonitě znamená, že na něco platíte o mnoho více, než byste museli. A další věci stoprocentně dostáváte ve velmi podřadné kvalitě. Velké a marketingově zkušené firmy se takto nikdy nechovají – byly by velmi zranitelné. Naproti tomu mají rozprostřené různé dodavatele a pravidelně je tendrují, aby se ujistily, že stále dostávají tu nejlepší nabídku.

Nevíte, co bude marketing dělat za 6 měsíců

Nebo to víte, ale odpověď zní, že totéž jako loni stejnou dobou. Obojí je velmi špatně. Marketingové plánování totiž znamená nejen řízení aktivit, ale především řízení rozpočtu a peněz. Kdo marketing neplánuje, tak rozhodně plýtvá penězi. Chybí mu návaznost, chybí mu vztahy a chybí mu inovace.

Marketing by měl fungovat podle určitého plánu, který zahrnuje jak vše, co se bude realizovat, tak i rozpočty a další zdroje, jež jsou k tomu třeba. Je velká chyba ukazující na fatální zanedbání marketingového managementu, když každý rok točíte tytéž aktivity – na jaře den otevřených dveří, před prázdninami reklamní kampaň, na podzim veletrh a před vánoci nějaké dárky pro klienty.

Když se díváte s odstupem na to, jak váš marketing funguje, mnoho věcí nemusí být úplně zřejmých. Ale konkrétní signály, že něco není v pořádku, jsou nepřehlédnutelné. Pokud se vaše situace podobá alespoň dvěma situacím popsaným výše, je opravdu dobré s tím něco udělat. Začít přemýšlet o trochu víc marketingově a marketing opravdu řídit.