Co znamená uplatňování celostního přístupu

Když hovoříme o našem přístupu, požíváme slovo systemický, nebo celostní. Co to znamená? Jde o to, že pokud se bavíme o firmě, bereme v potaz celý systém a všechny vztahy v něm. Víme, že jestliže máme pracovat na rozvoji firmy, půjde o podněcování tohoto systému v rámci partnerské spolupráce. Nestavíme se do role expertů, kteří automaticky vědí, co je v danou chvíli pro firmu […]

Článek v sekci: Lidské zdroje, Management a strategie

Když hovoříme o našem přístupu, požíváme slovo systemický, nebo celostní. Co to znamená?

Jde o to, že pokud se bavíme o firmě, bereme v potaz celý systém a všechny vztahy v něm. Víme, že jestliže máme pracovat na rozvoji firmy, půjde o podněcování tohoto systému v rámci partnerské spolupráce. Nestavíme se do role expertů, kteří automaticky vědí, co je v danou chvíli pro firmu to nejlepší.

Právě tak naše koučování majitelů a manažerů firem vychází z předpokladu, že každý je největším odborníkem na svůj život. Jsme přesvědčení o tom, že každý z nás má také dostatečné zdroje potřebné k uskutečnění změny, kterou si přeje. Usilujeme společně o uvolnění těchto zdrojů a aktivizaci vlastní energie. Na základě našich podnětů, inspirace, rozšiřování pohledu, podpory v rozhodování, pomáháme dosahovat cílů – jsme experti na proces a jsme zaměřeni na řešení.

Proto se během setkávání s našimi klienty ptáme, proto hovoříme o tom, co vnímáme, upozorňujeme na možné rozpory a společně hledáme způsob, jak je překonat. Jsme rovnocenní partneři díky tomu, že vystupujeme každý sám za sebe, s vědomím, že naše zkušenosti jsou jedinečné, a právě prostřednictvím partnerského rozhovoru je možné iniciovat změny rychle a trvale.

Vnímáme jako celek člověka i jeho firmu, ve všech vztahových vnitřních i vnějších souvislostech. Neprovádíme hluboké analýzy. Podstatné je na základě otevřené komunikace uplatnit vhled, zaměřit se na konkrétní místa, součásti, a nasměrovat jejich působení ve prospěch celku. Nezabývat se samostatně jednotlivostmi vytrženými z kontextu. To vede k tomu, že řada dobře míněných opatření spolu „nehraje“ a nepodporuje celkový rozvoj a růst.

Pro příklad. Investovali jste do vzdělávání zaměstnanců nákupem školení obchodních dovedností? Bylo to fajn, ale nějak se to neprojevuje, jako kdyby nevěděli, jak nabyté znalosti uplatnit ve své specifické praxi? Třeba i ve vašich skříních jsou šanony s podrobně vypracovanými popisy pracovních pozic, dle metodicky správně definované organizační struktury firmy, podle expertního doporučení. Nebo máte zakoupen univerzální a robustní informační systém, který využíváte sotva ze čtvrtiny?

Což na to jít jinak? Každá firma má svůj vlastní proces doručování vlastní přidané hodnoty, z něj vyplývající potřebné klíčové činnosti, role, potřebné projevy chování. Ty vyžadují specifické kompetence, které lze vyjádřit pomocí kompetenčního modelu. Z něj lze vycházet při plánování rozvoje všech pracovníků, při tvorbě systému podpory jejich motivace. Vše pak slouží k realizaci sdílené vize firmy atd. Toto vše lze zachytit pomoci mapy, kterou společně vytvoříme a díky níž se nám bude lépe rozhodovat o tom, nač se zaměříme – co upravíme, aby vše běželo lépe, více, rychleji…

Když nahlížíme na firmu, pak z několika úhlů. Je nastaven proces a systém jeho řízení a výkonu, je vyladěn stroj? Jsou lidé, kteří firmu vytvářejí angažovaní, chápou smysl toho, na čem se podílejí a své role? Je majitel, klíčový manažer, leaderem, který věří tomu, že je možné jít dál? I toto nahlížení je ilustrací našeho celostního přístupu.

Systemický přístup stojí na vědecky podloženém pojetí člověka i světa, vytvořené ve druhé polovině 20. století v různých vědních oborech. Vychází například z toho, že realita je neustále znovu vytvářena ve vztazích a v komunikaci. Toto pojetí je dnes také jasným trendem v oblastech sociální praxe.

Zajímá Vás, jak se to konkrétně projevuje v naší praxi? Přečtěte si co o tom říkají naši klienti nebo to přijďte zjistit osobně.