Bez firemních hodnot se nikam neposunete (5. díl)

Práce se na vás hrne a obchodních příležitostí je dost. Mohli byste toho zvládnout více, třeba i růst. Nemáte ale dostatek lidí a nové se vám nedaří získat. Na vaše výzvy ani inzeráty není dostatečná odezva. Vaše nejlepší pracovníky oslovuje konkurence a vy víte, že si nemůžete dovolit ztratit ty nejlepší, jejichž cena na trhu roste, a to i pro vás.

Článek v sekci: Management a strategie

Vře to i vašem týmu. Obchod si nerozumí s realizací a nefungujete jako parta. Nemáte dostatečný výkon a lidé jen na autopilota, ve svém tempu. Odmítají měnit zaběhlé postupy a vy víte, že sami to neutáhnete. Více než kdy dříve potřebujete, aby celý tým zabral a začal dělat nové věci, nebo ty stávající jinak. Co s tím můžete udělat? Odpověď na tuto otázku se může zdát poněkud „knížecí“ – můžete se konečně začít věnovat budování týmu, což je běh na dlouho trať. Ale něco přece jen můžete udělat hned.

V předchozím článku   jsme popsali první kroky, které mohou vést k rychlému posunu při budování týmu. Šlo o formulaci sdílené vize a pravidel společného postupu na cestě k její realizaci.  A to platí v jakékoli situaci. Řekněte všem, o co jde, kam se můžete dostat, co z toho budete mít a dohodněte se na pravidlech. Není čas na nějaké přemlouvání těch, kteří upadli do příliš hlubokého spánku. Semkněte se s těmi, kteří vidí příležitosti. Vyrazte vpřed a ostatní se mohou přidat později. Všichni podléhají tahu i tlaku a každý potřebuje vizi i pravidla. Pravda, někomu stačí předestřít cílový stav, aby se nadchnul.  A někdo potřebuje víc postrčit.

Firemní hodnoty určují, jací chcete na své cestě být

Dalším krokem je formulace hodnot, na kterých vaše firma stojí a podle nichž se budete rozhodovat na své cestě za uskutečněním vize. Jde v podstatě o to, jací chcete během té cesty být. Jestliže chcete dělat byznys dlouho, potřebujete se udržovat v dobrém stavu. Můžete chodit běhat, cvičit a být ve formě, což je samozřejmě důležité. Ale jde také o to, abyste se cítili dobře ve vlastním týmu. Abyste cítili, že jste tým.  A tým existuje, pokud existuje silné „MY“.

Vize firmy se může změnit. Cíle se mění po skončení určitých období. Poslání je ale trvalejší. Vychází z našich znalostí, schopností, postojů, představ a z našich hodnot. Je to naše cesta. A na této cestě se naše hodnoty vytváří. Děláme s ohledem na ně rozhodnutí, a to i když nejsou formulovány. Existují totiž vždy. Je ale rozdíl, když je vnímáte a pracujete s nimi. To znamená, že rozumíte tomu, proč se lidé ve vaší firmě rozhodují určitým způsobem a také, proč se nerozhodují. A vědomě zdůrazňujete při řídící práci ty hodnoty, které jsou žádoucí. Hodnoty jsou prostě základem. Firmy je často komunikují, ať již v podobě hesel nebo jednoduchých prohlášení. Důležité ovšem je, abyste je žili. Protože lidé, vaši spolupracovníci, obchodní partneři nebo zákazníci vás budou posuzovat právě podle toho, zda se chováte tak, jak prohlašujete, že se chovat chcete.

Jak to může vypadat v praxi?

Jde vlastně o proces prohlubování otázek a odpovědí, během kterého dochází ke zvědomění toho, co hodnoty skutečně znamenají. Postupně si odpovídáte na otázky, které vyplývají jedna z druhé.

 1. Jací chceme být? Odpovědí je základní formulace hodnoty.
  Zákazník je pro nás na prvním místě.
 2. Co to znamená? V odpovědi je třeba rozvést projevy uplatňování této hodnoty. Zkuste se zeptat lidí ve firmě, jak se projevuje určitá hodnota v jejich denní praxi.
  Reagujeme na podněty okamžitě.
 3. Jak poznáme, že takoví jsme? Uvědomujeme si, jak řídíme naplňování zvolené hodnoty v denní praxi.
  Máme pravidlo – Reakce tentýž den. Kontrolujeme komunikaci, sledujeme, měříme, hodnotíme.
 4. Jakou formu budou mít potřebná pravidla a kde je najdeme? Jak a kde je příslušné pravidlo formulováno.
  Máme Desatero interní a externí komunikace zveřejněné na našem webu.
 5. Co k tomu potřebujeme znát, umět, uplatňovat? Je důležité vědět, co je předpokladem k dodržování uvedeného pravidla.
  Náš kompetenční model nám ukazuje, jaké jsou potřebné schopnosti pro dodržování stanoveného pravidla v každodenní praxi.
 6. Jak si to osvojíme a jak to budeme rozvíjet? Potřebujeme mít jasno, jak může každý v našem týmu potřebnou schopnost získat, rozvinout ji.
  Plánujeme osobní rozvoj členů týmu.

 Výše uvedené jsou pouze příklady, jak to může vypadat. Ale je klíčové, že se ptáte na podobné otázky. Snažte se najít smysl každé hodnoty. Budete-li opakovat hledat odpovědi a chápat, že naplňováním hodnot přinášíte v praxi výsledek sobě i druhým, jste na dobré cestě. Pokud si nevíte rady a potřebujete na této cestě průvodce, spojte se s námi.