Jak budovat maximálně výkonný tým (4. díl)

Typickým projevem nefungujícího týmu může být nízká aktivita lidí, jejich neochota sdílet zkušenosti a spolupracovat na plnění úkolů. Problémem je především nefungující komunikace a skryté i otevřené konflikty. Místo toho, aby lidé společně čelili problémům, ztrácejí energii v boji s kolegy nebo tím, co nemohou ovlivnit.

Článek v sekci: Lidské zdroje, Management a strategie

Pokud se ptáte, co s tím, naše odpověď je: Vytvořte silné „MY“ a budujte tým. Jak k tomu můžete přistoupit? Na počátku cesty se vám bude hodit mapa. Potřebujete vidět krajinu, kudy vyrazíte k cíli. Níže uvedený obrázek vyjadřuje vztah rozhodujících faktorů, které ovlivňují míru sounáležitosti členů týmu, jejich souhry, ochoty spolupracovat a týmové výkonnosti.

Máte-li mapu, můžete začít plánovat vlastní cestu. Nyní jde o to, odkud kam může vést váš první krok. Ten je velmi důležitý, protože potřebujete co nejdříve vnímat, že jdete správným směrem a po správné cestě. Tento krok by měl být snadno proveditelný, musí vás zavést do krajiny a poskytnout vám velmi brzy výhled na to, za čím jdete.

Můžete se zaměřit na prosazování respektující atmosféry ve svém týmu. Vést jej k tomu, že vzájemným nasloucháním získáte názory všech členů týmu, bude se vám lépe společně rozhodovat a předcházet nedorozuměním nebo konfliktům. To však může být namáhavé a zdlouhavé. Také se můžete soustředit na pojmenování sdílených hodnot, na jejichž základě budete společně fungovat a rozhodovat. To ovšem znamená zastavit se a otevřeně diskutovat o tom, jací chcete být a na jakých principech chcete fungovat.

Ukažte týmu váš společný cíl a dohodněte si pravidla

Jak tedy vykročit? Důležité je zaměřit pozornost, nasměrovat energii vašeho týmu, ukázat mu cíl. To znamená popsat jej tak, aby všichni měli jasnou představu o tom, do jakého stavu se chcete dostat a co je vaším společným úkolem. Jde o pojmenování smyslu toho, proč jste spolu. Má to jeden důležitý efekt. Pro všechny je lepší, pokud se dívají stejným směrem ke stanovenému cíli cesty, než když se dívají jeden na druhého s nevyřčenou otázkou: Co budeme dělat? Cíl je vždy něco mimo vás, něco, za čím se můžete vydat, co stojí za nepohodlí vašeho cestování – celého vašeho týmu.

Od vyjádření a sdílení vize můžete pokračovat dohodou na pravidlech. Na cestě vás mohou potkat nepředvídané události, budete potřebovat doplnit zásoby, provést krátký průzkum, pomoci těm, kteří zakopnou atd. Hovoříme zde o týmu, o budování sounáležitosti, souhry jeho členů, jako předpokladů dosažení společného cíle. Lze to vyjádřit takto:

Silné „MY“ (Sounáležitost + souhra) = výkonnost + akceschopnost.

Jakou podobu mohou mít pravidla? Jde především o zásady komunikace. A to jak uvnitř týmu, tak také směrem ven k ostatním. Jde také o stanovení podmínek členství, o nastavení režimu vašeho cestování atd. Hmatatelnou podobu mohou mít taková pravidla ve formě: kodexu, plánu interní komunikace (porady, manažerské rozhovory…), kompetenčního modelu, adaptačního programu, organizace náboru a výběru spolupracovníků, zásad pro případ řešení konfliktů, motivačního programu atd.

Svoji mapu doplňte o první krok a vydejte se na cestu.

Předchozí řádky dokumentují to, jak lze o budování týmu přemýšlet. Ve své koučovací  a konzultační praxi  s kolegy vždy hledáme způsob, jak se na věc podívat, jak ji uchopit a posunout. Vždy je nejdůležitější to, co můžete udělat hned teď.