O budování týmu za účelem maximalizace jeho výkonnosti

Během řady našich workshopů na téma Jak dostat z týmu to nejlepší, jsme společně s podnikateli a manažery opakovaně probírali situaci v jejich týmech. V jaké fázi svého přirozeného vývoje se nacházejí. Většina účastníků hovořila o tom, že jejich týmy nefungují dobře. Jejich výkon je slabý. Prostě neplatí, že „Celek je větší než součet jeho částí“. Typickým projevem této …

O budování týmu za účelem maximalizace jeho výkonnosti Pokračovat ve čtení »

Článek v sekci: Lidské zdroje, Management

Během řady našich workshopů na téma Jak dostat z týmu to nejlepší, jsme společně s podnikateli a manažery opakovaně probírali situaci v jejich týmech. V jaké fázi svého přirozeného vývoje se nacházejí. Většina účastníků hovořila o tom, že jejich týmy nefungují dobře. Jejich výkon je slabý. Prostě neplatí, že „Celek je větší než součet jeho částí“.

Typickým projevem této identifikované fáze může být nízká aktivita lidí, jejich neochota sdílet zkušenosti, spolupracovat na plnění úkolů. Problémem je především nefungující komunikace, skryté i otevřené konflikty. Lidé místo toho, aby společně čelili problémům ztrácejí energii v nesmyslném boji s kolegy nebo tím, co nemohou ovlivnit – vnějšími změnami prostředí.

Co s tím? Odpověď zní: Vytvořme silné „MY“, budujme tým.

Jak k tomu přistoupit. Na počátku cesty se hodí mapa. Potřebujeme vidět krajinu, kudy vyrazíme k cíli. Níže uvedený obrázek vyjadřuje vztah rozhodujících faktorů ovlivňujících míru sounáležitosti členů týmu, jejich souhry, ochoty spolupracovat a týmové výkonnosti.

Máme-li mapu, je možné naplánovat vlastní cestu. Nám jde nyní o první krok. Odkud kam může vést. Tento první krok je pro nás důležitý, protože potřebujeme co nejdříve vnímat, že jdeme správným směrem po správné cestě. Chceme, aby byl také snadno proveditelný a uvedl nás do krajiny tak, aby se před námi brzy otevřel výhled na to, za čím jdeme.

Můžeme se zaměřit na prosazování respektující atmosféry v našem týmu. Vést jej k tomu, že pokud si budeme naslouchat, můžeme získat názory všech a bude se nám lépe společně rozhodovat, předcházet nedorozuměním a konfliktům. Ovšem to může být namáhavé a může to trvat déle. Také se můžeme zaměřit na pojmenování sdílených hodnot, na jejichž základě můžeme společně fungovat a rozhodovat. To ovšem znamená zastavit se a otevřeně diskutovat o tom, jací chceme být, na jakých principech chceme fungovat.

Jak tedy vykročit? Důležité je zaměřit pozornost, nasměrovat energii našeho týmu. To znamená ukázat cíl. Ukázat znamená popsat jej tak, aby všichni, měli jasnou představu o tom, do jakého stavu se chceme dostat. Co je naším společným úkolem. Jde o pojmenování smyslu toho, proč jsme spolu. Má to jeden důležitý efekt. Pro všechny je lepší, pokud se dívají stejným směrem ke stanovenému cíli cesty, než dívají-li se jeden na druhého s nevyřčenou otázkou: Co budeme dělat? Cíl, je vždy něco mimo nás, za čím se můžeme vydat, co stojí za nepohodlí našeho cestování – celému našemu týmu.

Od vyjádření a sdílení vize můžeme pokračovat dohodou na pravidlech. Víme, že na cestě nás mohou potkat nepředvídané události, že budeme potřebovat doplnit zásoby, provést krátký průzkum, pomoci těm, kteří zakopnou atd. Hovoříme zde o týmu, o budování sounáležitosti, souhry jeho členů, jako předpokladů dosažení společného cíle. Lze to vyjádřit takto:

Silné „MY“ (Sounáležitost + souhra) = výkonnost + akceschopnost.

Jakou podobu mohou mít pravidla? Jde především o zásady komunikace. A to jak uvnitř týmu, tak také směrem ven, k ostatním. Jde také o stanovení podmínek členství, o nastavení režimu našeho cestování atd. Hmatatelnou podobu takováto pravidla mohou mít ve formě: Kodexu, plánu interní komunikace (porady, manažerské rozhovory…), kompetenčního modelu, adaptačního programu, organizaci náboru a výběru spolupracovníků, zásad pro případ řešení konfliktů, motivačního programu atd.

Tedy doplňme naši mapu o první krok a vydejme se na cestu.

Předchozí řádky dokumentují to, jak lze o budování týmu přemýšlet. Ve své koučovací praxi s kolegy vždy hledáme způsob, jak se na věc podívat, jak ji uchopit a jak ji posunout. Vždy je nejdůležitější to, co můžeme udělat – teď hned. Proto také vznikl tento text o možném prvním kroku. Zajímají Vás další? Na našich osobních setkáních i workshopech o tom hovoříme se zkušenými podnikateli a manažery. Přidáte se? Více informací naleznete zde.