Jak přizpůsobit styl vedení konkrétnímu týmu (2. díl)

V minulém článku  jste se dozvěděli, že jedinec i týmy mají vysledovatelné fáze svého vývoje, které je nutné definovat pro správné vedení a efektivní fungování týmu. Popsali jsme, jak týmy navést k uvědomění si své situace, pojmenování fáze, ve které se nachází, a k dosažení shody a souladu v tom, kam se chtějí posunout.

Článek v sekci: Lidské zdroje, Management a strategie

Předešlý díl ze série.

Při realizaci dalších kroků ve vytyčeném směru však budou týmy potřebovat podporu svého manažera, leadera. Ten by jim měl na cestě k maximalizaci týmového výkonu pomoct. Ovšem i situace, kdy je šéf k dispozici, přináší určitá rizika. Možná i vy máte podobnou zkušenost. Úspěch či selhání manažerů – ať těch, kteří vzešli z týmů, který nyní vedou, nebo těch dosazených zvenčí – neumíme zcela vysvětlit. Umíme však tyto situace dobře poznat – podle růstu, nebo poklesu výkonu týmu, podle dosahovaných výsledků a v neposlední řadě podle týmové nálady a atmosféry. Ale proč to jde někdy dobře a jindy lépe a jak to souvisí s rolí manažera týmu? Zjistěte, jak i vy můžete přispět k podpoře svého týmu.

Naslouchejte svým lidem a sledujte situaci v týmu

Zpětná vazba lidí ve firmě vám mnohé napoví. Tedy, pokud ji vyžadujete a zajímáte se o to, co si myslí. Některé skutečnosti lze přímo vypozorovat. Jsou lidé v týmu sdílní a komunikují spolu? Je cítit uvolněná atmosféra? Nebo lidé spolu naopak nemluví, každý si dělá své a o nic a nikoho se nestará? Prochází atmosféra v týmu změnou? Sledovat můžete také práci příslušného manažera, nástroje, které používá a styl, který uplatňuje. Funguje to? Naplňují se vaše očekávání? Nebo vnímáte, že je něco špatně? Důležité je se vyvarovat selhání současného šéfa jenom proto, že jeho způsob vedení není v souladu s daným stavem a situací v týmu.

Každé vývojové fázi týmu odpovídá jiný styl manažerského vedení

Pokud se tedy tým již shodl, v jaké fázi se nachází, jeho členové si uvědomují, že je třeba projít i aktuální fází, a všichni vědí, kam se chtějí dostat, je třeba je v jejich úsilí podpořit. A podpora by měla jít právě od jejich manažera. Proto potřebujete vědět, jestli si i on uvědomuje situaci svého týmu a zda ovládá styl vedení, který odpovídá dané fázi vývoje. Pro každý styl vedení jsou definovány různé manažerské role, které mají své charakteristické názvy. Ty vám ukáží, jaký přístup je v té které fázi vývoje týmu efektivní.

ŘEDITEL –  stanovuje pravidla, sám ukazuje, jak je třeba se chovat, vysvětluje, proč je třeba postupovat určitým způsobem a kam. Direktivně rozhoduje a stanovuje základní pravidla. A především dokáže všechny získat pro společný cíl. Tým je na něm ve fázi FORMOVÁNÍ velmi závislý.

SJEDNOCOVATEL-  zaměřuje se na to, co tým spojuje, nikoli na to, co jej rozděluje. Jeho přístup je spíše koučovací. Tým ve fázi KVAŠENÍ však stále potřebuje silné vedení, a to ve smyslu ujišťování, že je na správné cestě. Pomoci může i mediace.

INSPIRÁTOR –  uplatňuje spíše participativní styl vedení, je podněcovatelem, a tím také vyvažuje případnou tendenci k přílišné „zaběhlosti“ týmu ve fázi NORMOVÁNÍ. Důležité je poskytování zpětné vazby, oceňování, delegování odpovědnosti, upozorňování na nové příležitosti i hrozby.

AMBASADOR –  prodává výsledky týmu, zaštiťuje potřebnou komunikaci směrem ven, případně zajišťuje další zdroje. Lidé se rozhodují sami a mohou vedoucího pověřovat tím, co považují jako tým ve fázi FUNGOVÁNÍ za potřebné vykonat. Není to přímo předmětem jeho činnosti, ale potřebuje to ke svému fungování. Vedoucí je také strážcem „kultury výkonu“ a podporovatelem v případě, že se jednotlivci dostanou například do osobních potíží.

Pokud si ujasníte, jaké jsou požadavky na způsob vedení týmu a zřetelně formulujete očekávání, stoupá pravděpodobnost vašeho úspěchu. V tomto případě úspěchu založeném na vědomém respektu k lidem v týmu i k týmu jako celku a jeho situaci. A samozřejmě je také potřeba respektovat typ manažerské role, kterou by měl manažer týmu naplnit. Ovšem, když víte PROČ, můžete řešit JAK.

Máte-li zájem dozvědět se více o tom, jak porozumět svému týmu a jak s ním pracovat a vést jej, vyzkoušejte konzultace pro manažery.